Povedkovo določilo v naravni skladnji slovenščine

  • Varja Cvetko Orešnik Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Janez Orešnik Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Naravna skladnja je deduktivna teorija v razvoju in veja teorije naravnosti. Sodbe o naravnosti so ubesedene v lestvicah naravnosti, ki sledijo iz osnovnih meril (ali "aksiomov"), naštetih v začetku sestavka. Napovedi teorije se izračunavajo v t.i. izpeljavah, katerih glavni sestavini sta par lestvic naravnosti in pravila o ujemanju med soodnosnimi vrednostmi naravnosti. V tem duhu se obravnava skladnja povedkovega določila, in sicer nekateri vidiki, ki zvečine niso samo slovenski. Povedkova določila se delijo na opisujoča in identificirajoča.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad in Edward Finegan, 1999, Longman grammar of spoken and written English, London.

Dobrovoljc, Helena, 2005, Slovenska teorija jezikovne naravnosti, Ljubljana.

Havers, Wilhelm, 1931, Handbuch der erklärenden Syntax, Heidelberg.

Huddleston, Rodney, in Geoffrey K. Pullum, 2002, The Cambridge grammar of the English language, Cambridge.

Mayerthaler, Willi, Günther Fliedl in Christian Winkler, 1998, Lexikon der natürlichkeitstheoretischen Syntax und Morphosyntax, Tübingen.

SS00 = Toporišič 2000

Teleman, Ulf, Staffan Hellberg in Erik Andersson, 1999, Svenska Akademiens grammatik, 4 knjige, Stockholm.

Toporišič, Jože, 2000, Slovenska slovnica, četrta izdaja, Maribor.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Cvetko OrešnikV, Orešnik J. Povedkovo določilo v naravni skladnji slovenščine. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 21. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2480