Dajanje „literarnih” imen na Poljskem

Aleksandra Cieślikowa, Maria Malec

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2479

Povzetek

V članku avtorici obravnavata dajanje „literarnih” imen na Poljskem. Pri tem razlikujeta književnost verskega značaja (Biblija, obredna besedila, življenjepisi svetnikov), ki je vir krščanskih imen, od književnosti posvetnega značaja in z njo povezano literarno motivacijo imen. Nadalje so bili ugotovljeni nekateri postopki, povezani z dajanjem literarnih imen na Poljskem. Na koncu je bil podan poskus oblikovanja definicije pojma „literarno ime”.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bystroń J. S., 1938, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa.

Cieślikowa A., 1993, Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn 1993, s. 33–39.

Cieślikowa A., 1994, Imiona i nazwiska w polszczyźnie. Moda i użycie tekstowe, [w:] Polszczyzna a / i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, red. K. Handke, H. Dalewska‑Greń, Warszawa, s. 185–198.

Grzenia J., 2002, Słownik imion, Warszawa.

Kopaliński W., 1996, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa.

Malec M. , 1990, Onomastyczne sygnały obecności europejskiej kultury literackiej w średniowieczu polskim, [w:] Polszczyzna średniowieczna i renesansowa, Folia Linguistica 23, Łódź 1990, s. 95–102.

Malec M., 2001, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków.

Malec M. , (2007), Stopnie otwartości systemu imion w Polsce, [w:] Nowe nazwy własne, nowe stanowiska metodologiczne (w druku).

Sł Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. I–VI 1965–1983, t. VII Suplement, oprac. pod kierunkiem M. Malec, 1984–1987, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2479

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.