Jean Le Dû, Nouvel Atlas Linguistique de la Basse-Bretagne, Volume 1–2 (Brest 2001)

  • Jožica Škofic Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

V prispevku je predstavljan lingvistični atlas Spodnje Bretanje, ki je leta 2001 v dveh zvezkih izšel na zahodnobretonski univerzi v Brestu. Njegov avtor Jean le Dû, ugledni bretonski dialektolog, ki je tudi sodelavec Evropskega lingvističnega atlasa (ALE) in Romanskega lingvističnega atlasa (AliR), je v njem predstavil sadove skoraj tridesetletnega raziskovalnega dela, v tej knjigi predstavljenega z metodo lingvistične geografije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Škofic J. Jean Le Dû, Nouvel Atlas Linguistique de la Basse-Bretagne, Volume 1–2 (Brest 2001). JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 12. avgust 2020.];14(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2468