Frazeologija v prozi Josipa Jurčiča

  • Jurij Emanuel Rojs

Povzetek

članku so obravnavani različni tipi frazeoloških struktur v prozi Josipa Jurčiča. Osrednje mesto predstavljajo glagolski frazemi. Najpogostejši so frazemi s strukturo pridevnik + samostalnik. Približno enako je tudi število religioznih frazemov. Frazeološke strukture so podane glede na besednovrstno uvrstitev sestavin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Rojs JE. Frazeologija v prozi Josipa Jurčiča. JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];14(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2465