Główne typy strukturalno-semantyczne rzeczowników złożonych w dialektach polskich

Helena Grochola-Szczepanek

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v14i1.2457

Povzetek

V članku so najpomembnejše informacije o zgradbi in semantiki zloženih samostalnikov v poljskih narečjih. Pri opisu tipov zloženk so bili upoštevani naslednji kriteriji: 1) slovnične lastnosti členov zloženk, 2) razdelitev na prave zloženke in zrastke, 3) vrsta formantov, 4) razdelitev na priredne in nadrejeno-podredne strukture, 5) razdelitev na endocentrične in egzocentrične zloženke.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Blicharski, Michał, 1977, Złożenia imienne w języku rosyjskim i polskim, Warszawa.

Dejna, Kazimierz, 1973, Dialekty polskie, Wrocław.

Gramatyka współczesnego języka polskiego, Morfologia, 1998, red. Grzegorczykowa Renata, Laskowski Roman, Wróbel Henryk, Warszawa.

Grochola-Szczepanek, Helena, 2002, Rzeczowniki złożone w gwarach polskich, Kraków.

Grochola-Szczepanek, Helena, 2006, Przymiotniki złożone w gwarach polskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 41, s. 59–81.

Handke, Kwiryna, 1976, Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich (z uwzględnieniem języków zachodniosłowiańskich), Wrocław.

Handke, Kwiryna, 1997, Composita nominalne w Słowniku Gwar Kaszubskich B. Sychty, [w:] Pomorskie Studia Dialektologiczno-onomastyczne 1, red. WosiakŚliwa Róża, Gdańsk, s. 27–44.

Kleczkowski, Adam, 1927, Złożenia nominalne w języku polskim i niemieckim, Prace Filologiczne XII, s. 522–540.

Klemensiewiczówna, Irena, 1951, Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej, Kraków.

Kurzowa, Zofia, 1976, Złożenia imienne we współczesnym języku polskim, Warszawa.

Lewiński, Piotr, 1993, Próba klasyfikacji semantycznej compositów, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XIX, s. 57–87.

Łoś, Jan, 1904, Slożnyja slova v polskom jazyke, Petersburg.

Malec, Maria, 1971, Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych, Wrocław.

Milewski, Tadeusz, 1969, Indoeuropejskie imiona osobowe, Wrocław.

Słownik staropolski, 1955 i nast., praca zbiorowa, Kraków.

Taszycki, Witold, 1926, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Kraków.

Taszycki, Witold, 1946, Słowiańskie nazwy miejscowe (Ustalenie podziału), Kraków.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v14i1.2457

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.