Frazeologija v prozi Janka Kersnika

  • Jurij Emanuel Rojs

Povzetek

V članku avtor obravnava frazeologijo v prozi slovenskega pisatelja Janka Kersnika. K tej pritegne tudi frazeme v Kersnikovih pismih. V širšo frazeološko obravnavo vključuje krilatice, pregovore in reke ter citate. Obsežno frazeološko gradivo razvršča glede na različne tipe frazeoloških struktur. Med temi prevladujeta dva tipa frazemov: frazemi s strukturo samostalnik + glagol ter pridevnik + samostalnik. Izčrpni pregled frazeološkega gradiva konča s statističnim pregledom frazemov. Iz tega je razvidno, da je uporaba frazeologije zelo močna sestavina Kersnikovega pisateljskega ustvarjanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Janko Kersnik: Zbrano delo, I. knjiga (Na Žerinjah: NŽ; Lutrski ljudje: LL; Gospod Janez: GJ; Leposlovni podlistki: LP), DZS, Ljubljana 1968.

Janko Kersnik: Zbrano delo II. knjiga (Ciklamen: C; Agitator: A; Humoreske: H), DZS, Ljubljana 1965.

Janko Kersnik: ZD III. knjiga (Kmetske slike: KS; Testament: T; Rošlin in Vrjanko: RV; Jara gospoda: JG), DZS, Ljubljana 1986.

Janko Kersnik: ZD IV. knjiga (Povesti za ljudstvo: PZL; Očetov greh: OG; Berite Novice: BN; Pesmi), DZS, Ljubljana 1951.

Janko Kersnik: ZD V. knjiga (Podlistki: PO; Postna premišljevanja: PPr; Članki: Č; Ocene: O; Dodatek; D), DZS, Ljubljana 1952,

Janko Kersnik : ZD VI. knjiga (Pisma: Pismo; Dodatek: D), DZS, Ljubljana 1984.

Janko Kersnik: Izbrano delo I. knjiga (Iz raztresenih listov: IRL; Kmetske slike: KS;

Humoreske: H; Jara gospoda: JG; Pesmi v prozi: PVP), MK, Ljubljana 1974.

Janko Kersnik: Izbrano delo II. knjiga (Iz raztresenih listov; IRL; Ciklamen: C; Agitator: A; Podlistki: PO; Nedeljska pisma: NP; Popotna pisma: PP; S slavnostnim vlakom v Kočevje: SSVVK), MK, Ljubljana 1974.

Josip Jurčič: Izbrano delo IV. knjiga (Rokovnjači: R), MK, Ljubljana 1974.

A. P. Mordvilko, Očerki po russkoj frazeologii, Moskva 1964.

Janez Kersnik in njegov čas, Kranj 1997, Viktor Majdič, Kersnikov pogled na jezik.

Sveto pismo stare in nove zaveze, Ljubljana 1974, Luka: XXIII. Poglavje, 34. vrstica.

Sveto pismo stare in nove zaveze, Ljubljana 1974, Marko: IV. Poglavje, 8. vrstica.

Etbin Bojc, Pregovori in reki na Slovenskem, DZS, Ljubljana 1980.

Simon Jenko: Izbrano delo, MK, Ljubljana 1976.

Simon Gregorčič: Poezije, MK, Ljubljana 1964.

Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Rojs JE. Frazeologija v prozi Janka Kersnika. JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 12. avgust 2020.];14(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2446