Osnove oblikovanja kratkega novinarskega besedila za potrebe informativnih oddaj javnega radia

Polona Pivec

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2426

Povzetek

Umestitev kratkega informativnega radijskega besedila v nabor stalnih oblik
novinarskega poročanja je pokazala, da sta v praksi najpogosteje uporabljani obliki, ki ju novinarska stroka imenuje vest in poročilo. Gre za informativni obliki radijskega govora (za razliko od interpretativnih), ki sta povezani na poseben način. Zunanja struktura poročila (sestavljata jo napoved in telo besedila) se prekriva z notranjo tako, da je uvod praviloma napoved, telo besedila pa sta jedro in zaključek besedila.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Beaugrande – Dressler 1992 = Robert Beaugrande – Wolfgang Dressler, Uvod v besediloslovje, Ljubljana, 1992.

Dijk 1992 = Teun Adrianus van Dijk, Text and Context: Explorations in the Semantics and the pragmatics of discourse, London, 1992.

Dular – Korošec 1995 = Janez Dular – Tomo Korošec, Slovenski jezik 3, Maribor, 1995.

Erjavec 1999 = Karmen Erjavec, Novinarska kakovost, Ljubljana, 1999.

Grice 1995 = Paul Grice, Studies in the way of Words, Cambridge – London, 1995.

Harcup 2004 = Tony Harcup, Journalism: Principles and Practice, London – Thousand Oaks – New Delhi, 2004.

Hudej 2001 = Sonja Hudej, Argumentacijski procesi in prepričevalna sredstva, Slavistična revija 49 (2001), št. 3, 205–222.

Kalin Golob 2003 = Monika Kalin Golob, H koreninam slovenskega poročevalskega stila, Ljubljana, 2003.

Kalin Golob 2003a = Monika Kalin Golob, Stil in novinarski škandal, Teorija in praksa 40 (2003), št. 2, 229–244.

Korošec 1986 = Tomo Korošec, O stilističnih in pragmatičnih prvinah radijskega poročevalstva, v: Sistemi, vsebine in učinki množičnega komuniciranja, Ljubljana, 1986.

Košir 1988 = Manca Košir, Nastavki za teorijo novinarskih vrst. Ljubljana, 1988.

Luckmann 2001 = Thomas Luckmann, On the Methodology of (Oral) Genres, v: Keynote Lecture, Symposium on Genres, Oslo, 2001.

McQuail 1983 = Denis McQuail, Mass Communication Theory, London – Beverly Hills – New Delhi, 1983.

Plenković 1989 = Mario Plenković, Suvremena radio televizijska retorika, Zagreb, 1989.

Plenković 1991 = Mario Plenković, Poslovna komunikologija, Zagreb, 1991.

Poler Kovačič 2001 = Melita Poler Kovačič, Mesto subjekta v sodobni novinarski etiki, Ljubljana, 2001.

Rosenbaum – Dinges 1992 = Marcus D. Rosenbaum – John Dinges, Sound reporting: Guide to radio journalism and production, Iowa, 1992.

Sigal 1986 = Leon V. Sigal, Sources Make the News, v: Reading the News, New York, 1986, 9–38.

Škarić 1999 = Ivo Škarić, V iskanju izgubljenega govora, Ljubljana, 1999.

Toporišič 1993 = Jože Toporišič, Pojmovanja in izrazje slovenskega besediloslovja, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Ljubljana) 39 (1993), 5–14.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v15i1-2.2426

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.