Krajšavni slovarji

Mojca Kompara

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v16i2.2408

Povzetek

V prispevku je predstavljen pregled zastopanosti krajšav v splošnih, specializiranih, eno- in dvojezičnih slovarjih. Posebna pozornost je namenjena tujim krajšavnim slovarjem, tako na makro- kot mikrostrukturni ravni, pri čemer so prikazane prednosti in pomanjkljivosti slovarskih rešitev. Prispevek se osredinja tudi na ustrezne slovarske vire, opiše in primerja gesla krajšavnih slovarjev ter opozori na potrebo po izgradnji slovenskega krajšavnega slovarja ter oriše smernice za nadgradnjo Slovarčka krajšav (Kompara 2006).

Ključne besede

krajšavni slovarji, makrostruktura, mikrostruktura

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Geddes – Grosset 1999 = Abbreviations and Acronyms, New Lanark: Geddes – Grosset, 1999.

Acronym Finder [http://www.acronymfinder.com/].

Barnhart 1995 = K. R. Barnhart, The Barnhart Abbreviations Dictionary, 1995 [http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471571466.html].

Buttress 1976 = F. A. Buttress, World Guide to Abbreviations of Organizations, London: L. Hill – Detroit: Gale Research Co., 1976.

Dale 1999 = R. Dale – P. S. Dale, Dictionary of Abbreviations and Acronyms, Hertfordshire: Wordsworth, 1999.

Debenjak 2003 = D. Debenjak – B. Debenjak – P. Debenjak, Veliki slovenskonemški slovar, Ljubljana: DZS, 2003.

De Sola 1986 = R. De Sola, Abbreviations Dictionary, New York idr.: Elsevier, 1986.

DUW = G. Drosdowski (ur.), Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim idr.: Duden Verlag, 1989.

Evroterm: večjezična terminološka zbirka [http://evroterm.gov.si/index.php?jezik=slov].

Faudouas 1990 = J. C. Faudouas, Dictionnaire des Abréviations Courantes de la Langue Française, Paris: La Maison du Dictionnaire, 1990.

Fergusson 2000 = R. Fergusson, The New Penguin Dictionary of Abbreviations: from A to ZZ, London: Penguin, 2000.

Gabrovšek 1994 = D. Gabrovšek, Kodifikacija angleškega jezika v specializiranih enojezičnih slovarjih: Too much of everything?, Vestnik: Društvo za tuje jezike in književnosti 28 (1994), št. 1–2, 150–180.

Gabrovšek idr. 2005–2006 = D. Gabrovšek idr., Veliki angleško-slovenski slovar Oxford-DZS, Ljubljana: DZS, 2005–2006.

Gale Research Company 2006 = Acronyms, Initialisms and Abbreviations Dictionary [http://www.gale.cengage.com/pdf/samples/sp628573.pdf].

Gale Research Company 2007 = Reverse Acronyms Initialisms & Abbreviations Dictionary [http://www.gale.cengage.com/servlet/ItemDetailServlet?region

=9&imprint=000&titleCode=RAIAD&cf=p&type=3&id=241088].

Galende 1997, 2001 = J. C. Galende, Diccionario General de Abreviaturas Españolas, Madrid: Editorial Verbum, 1997, 2001.

García Marquez 2002 = G. García Marquez, Clave: Diccionario de Uso del Español, Madrid: Ediciones Sm.IATE, 2002 [http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7

c30d57ad56f9aea524f88ae39a587b5b18a1e.e3iLbNeKc3mSe3aNbxuQa3iPci0?method=load].

Jung 1991 = H. Jung – Udo O. H. Jung, The Dictionary of Acronyms and Abbreviations in Applied Linguistics and Language Learning, Frankfurt am Main itd.: Peter Lang Publishing Group, 1991.

Koblischke 1983 = H. Koblischke, Großes Abkürzungsbuch, Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1983.

Kompara 2005 = M. Kompara, Slovensko-italijanski glosar krajšav: diplomsko delo, Ljubljana, 2005.

Kompara 2006 = Slovarček krajšav [http://bos.zrc-sazu.si/kratice.html].

Kompara 2009 = M. Kompara, Prepoznavanje krajšav v slovenskih elektronskih besedilih, Jezikoslovni zapiski 15 (2009), št. 1–2, 95–112.

Kratice = Kratice, Koledar Mohorjeve družbe: za prestopno leto 1948, Celje: Mohorjeva družba, 1947, 39–40.

Malossini 1999 = A. Malossini, Dizionario delle sigle e degli acronimi, Milano: Avallardi, 1999.

Murith – Bocabeille 1992 = J. Murith – J. M. Bocabeille, Dictionnaire des Abreviations et Acronymes, Paris: TEC&DOC – Lavoisier, 1992.

Mattia 1997 = F. B. Mattia, Elsevier’s Dictionary of Acronyms, Initialisms, Abbreviations and Symbols, Amsterdam: Elsevier Science B.V.,1997.

Paxton 1983 = J. Paxton, Everyman’s Dictionary of Abbreviations, London: J. M. Dent & Sons, 1983.

Righini 2001 = E. Righini, Dizionario di sigle abbreviazioni e simboli, Bologna: Zanichelli.

Robert 1996 = P. Robert, Le nouveau Petit Robert, Paris: Dictionnaires Le Robert, 1996.

Sinclair 1999 = J. Sinclair, Collins COBUILD English Dictionary, London: HarperCollins, 1999.

Steinhauer 2005 = A. Steinhauer, Das Wörterbuch der Abkürzungen, Mannheim idr.: Duden Verlag, 2005.

Šlenc 2006 = S. Šlenc, Veliki slovensko-italijanski slovar, Ljubljana: DZS, 2006. The Free Dictionary [http://acronyms.thefreedictionary.com/].

Verbinc 1969 = F. Verbinc, Slovarček tujk in kratic, Ljubljana: Prešernova družba, 1969.

VST = M. Tavzes idr., Veliki slovar tujk, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002.

Zidar 1971 = J. Zidar, Rečnik jugoslovenskih skraćenica, prev. I. Fesenko, Beograd: Međunarodna politika, 1971.

Zingarelli 2000 = N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna: Zanichelli, 2000.

Župančič 1948 = J. Župančič, Kratice: mala izdaja, Ljubljana: DZS, 1948.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v16i2.2408

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.