Prvi slovenski razlagalni terminološki slovar turizma

Elena Šverko

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2381

Povzetek

Prispevek opisuje nastanek prvega slovenskega razlagalnega turističnega slovarja, ki se izdeluje na Fakulteti za humanistične študije v Kopru in bo v prvi izdaji v naboru 1000 geselskih člankov prosto dostopen uporabnikom na spletnem portalu Termania. V prispevku predstavljamo potek izdelave, strukturo (masko) turističnega terminološkega slovarja, njegov pomen in vlogo v slovenskem prostoru, problemska področja, nekatere primere rabe določenih gesel in vizijo prihodnosti terminoloških slovarjev pri nas.

Ključne besede

terminološki slovar, turizem, terminologija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Collin 1996 = Peter Hodgson Collin, Dictionary of hotels, tourism and catering management, Teddington: P. Collin – PCP, 1996.

Humar 1998 = Marjeta Humar, Slovensko strokovno slovaropisje v obdobju po osamosvojitvi, v: Slovensko naravoslovno-tehnično izrazje: zbornik referatov s Posvetovanja o slovenskem naravoslovno-tehničnem izrazju, Ljubljana, 22.–23. maj 1998, ur. Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998, 19–26.

Humar 2004 = Marjeta Humar, Stanje in vloga slovenske terminologije in terminografije: terminologija v času globalizacije, v: Terminologija v času globalizacije, ur. Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, 20–21.

Kompara 2009 = Mojca Kompara, Prepoznavanje krajšav v slovenskih elektronskih besedilih, Jezikoslovni zapiski 15 (2009), št. 1–2, 95–112.

Kompara 2010 = Mojca Kompara, Krajšavni slovarji, Jezikoslovni zapiski 16 (2010), št. 2, 111–129.

Masár 1997 = Ivan Masár, Terminologická kultúra a komunikatívna efektívnosť, Kultúra slova 31 (1997), št. 4, 193–200.

Masár 1998 = Ivan Masár, Príprava nového vydania jedného terminologického slovníka, Kultúra slova 32 (1998), št. 3, 141.

Medlik 2003 = Slavoj Medlik, Dictionary of travel, tourism and hospitality, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003.

Mikolič idr. 2008 = Vesna Mikolič idr., Vpliv namembnosti korpusa na označevanje besedilnega gradiva za »Večjezični korpus turističnih besedil«, v: Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, 16.–17. oktober 2008: zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba, ur. Tomaž Erjavec – Jerneja Žganec Gros, Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 60–64.

Pavlinek 2005 = Božica Pavlinek, Englesko-hrvatski rječnik za hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo, Zagreb: Školska knjiga, 2005.

Reily Collins 1996 = Verité Reily Collins, The Authentically English Dictionary for the Tourism Industry, London: Authentically English, 1996.

Rey 1995 = Alain Rey, Essays on Terminology, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 114.

SkE = Sketch Engine 〈http://www.sketchengine.co.uk〉 (dostop 12. 11. 2011).

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970–1991.

Termania 〈http://www.termania.net/〉 (dostop 12. 11. 2011).

Turistični korpus 〈http://jt.upr.si/turisticnikorpus〉 (dostop 12. 11. 2011).DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2381

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.