Kaj še lahko prispeva raziskava ledinskih in hišnih imen

Maruša Brozovič

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v19i2.2311

Povzetek

Namen tega prispevka je na kratko povzeti in na posameznih primerih ponazoriti potek in rezultate raziskave ledinskih in hišnih imen v vasi Selšček, predvsem pa izpostaviti tisto, kar v naslov ni zajeto, a je prav tako pomemben metodološki, gradivski in kulturološki prispevek k osnovni raziskavi, nastal v sinergiji med raziskovalcem, informatorji, mentorji in še kom.

Ključne besede

ledinska imena, hišna imena, potek raziskovalne diplomske naloge, mentorstvo, dodatna vrednost dela

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Badjura 1953 = Rudolf Badjura, Ljudska geografija: terensko izrazoslovje, Ljubljana: DZS, 1953.

Bezlaj I = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I: A–J, Ljubljana: Mladinska knjiga,1976.

Bezlaj II = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika II: K–O, Ljubljana: Mladinska knjiga,1982.

Snoj 2009 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2009.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970–1991 〈http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html〉.

Šekli 2008 = Matej Šekli, Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi oklici, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Linguistica et philologica 22).

Šekli 2011 = Matej Šekli, Besedotvorje (pra)slovanskega glagola v primerjalnojezikoslovni luči, Filološke pripombe 9 (2011), št. 1, 129–146 〈http://philologicalstudies.org〉.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v19i2.2311

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.