Ulična poezija v interakciji z (živim) jezikom

Jernej Kusterle

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v20i1.2276

Povzetek

V sedemdesetih letih 20. stoletja se je v Ameriki pojavila nova glasbena zvrst, imenovana rap, in nadaljevala tradicijo rock in punk glasbe. V kakih dvajsetih letih je ta nova oblika protestne poezije povzročila globalne družbeno-jezikovne spremembe, saj se je ob njeni prisotnosti izoblikovala posebna družbena skupina s posebnima slovarjem in slovnico. Za svojo uresničitev rap uporablja tako knjižno kot tudi pogovorno besedje in skladnjo. Tradicionalni izvor iz revnih črnskih mestnih predelov vsekakor utemeljuje rabo besedne zveze »ulična poezija«.

Ključne besede

ulična poezija, rap, hip-hop, glasba, zgodovina, tipologija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Adams 2009 = Michael Adams, Slang: the People’s Poetry, UK: Oxford University Press, Inc., 2009.

Gjurin 1974 = Velemir Gjurin, Interesne govorice sleng, žargon, argo, Slavistična revija 22 (1974), št. 1, 65–81.

Kusterle 2013 = Jernej Kusterle, Strukturalna poetika ulične poezije: diplomsko delo, Ljubljana: [J. Kusterle], 2013. (Tipkopis.)

Skubic 2004 = Andrej E. Skubic, Sociolekti od izraza do pomena: kultiviranost, obrobje in eksces, Obdobja 22 (2004), Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2004, 297–320.

Smole 2010/2011 = Vera Smole, Socialne zvrsti slovenskega jezika: predavanja in seminar [na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani], 2010/2011.

Virk 1999 = Tomo Virk, Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 1999.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v20i1.2276

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.