Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017−: dodatek 2023 (poimenovanja za škorpijona, koloradskega, majskega in junijskega hrošča)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.01

Ključne besede:

Novi etimološki slovar slovenskega jezika, spletni rastoči slovar, etimološki slovar, etimologija, slovenščina, zoonim, entomonim, škorpijon/Scorpio, koloradski hrošč/Leptinotarsa decemlineata, junijski hrošč/Amphimallon solstitialis, majski hrošč/Melolontha melolontha

Povzetek

V prispevku se vsebinsko predstavljajo in objavljajo gesla z zoonimsko iztočnico, ki bodo konec leta 2023 dodana rastočemu spletnemu Novemu etimološkemu slovarju slovenskega jezika (2017–), dostopnemu na portalu Fran Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. V
geslih so obravnavana slovenska poimenovanja za škorpijona, koloradskega, junijskega in majskega hrošča, ki so jim dodani sinonimi za ličinko majskega hrošča.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri in literatura, ki so bili uporabljeni že v geslih poskusnega zvezka NESSJ in rastočega spletnega slovarja NESSJ, se najdejo na naslovu NESSJ_Literatura.pdf (fran.si), novi pa so naslednji:

Devetak DN 2002 = Viljena Devetak, Govor in kolednica prebivalcev Vrha Sv. Mihaela (San Michele del Carso), diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2002.

Furlan 2022 = Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017–: dodatek 2022 (sinonimi za čmrlja), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 7–31.

Ježovnik 2022 = Janoš Ježovnik, Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja (= Linguistica et philologica 43), Ljubljana: Založba ZRC, 2022.

Stramljič Breznik 2018 = Irena Stramljič Breznik, Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu, Slavistična revija 66.3 (2018), 369–382.

SUI = /Imena/, Statistični urad Republike Slovenije (SURS) <https://www.stat.si/ImenaRojstva>.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Furlan, M. (2023). Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017−: dodatek 2023 (poimenovanja za škorpijona, koloradskega, majskega in junijskega hrošča). Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 7–36. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.01

Številka

Rubrike

Razprave in članki