Besedilo o stari kmečki hiši v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.08

Ključne besede:

koroška narečna skupina, slovenska narečja v Avstriji, stara kmečka hiša, Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil (IKNB)

Povzetek

Prispevek predstavlja del posnetih, transkribiranih in glasovno poknjiženih različic besedila o stari kmečki hiši v slovenskih govorih na avstrijskem Koroškem v krajih Bistrica na Zilji – Feistritz an der Gail, Radiše – Radsberg, Zgornji Kot – Zell-Oberwinkel, Sele (Zell-Pfarre), Želuče – Selkach, Obirsko – Ebriach in Pliberk – Bleiburg. Pripravljena so bila za Interaktivno karto slovenskih narečnih besedil (IKNB), kjer doslej za to območje ni bilo gradiva. V uvodu so opisane težave pri pridobivanju gradiva, na koncu pa je oprav­ljena primerjava leksemov v besedilih in na kartah Slovenskega lingvističnega atlasa 2 (SLA 2). Tako avtorica kot informatorji in posredniki so se srečevali z veliko težavami, saj je pravih narečnih govorcev na tem območju malo ali pa ne poznajo starejšega izrazja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andres 2022 = Ivona Andres, Opis stare kmečke hiše v slovenskih govorih na avstrijskem Koroškem, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2022, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=141397.

Logar 1996 (1973) = Tine Logar, Slovenski dialekti v zamejstvu, Slovenska koroška narečja v Avstriji, v: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1996, 217−231.

Smole 2018 = Vera Smole, Socialne zvrsti slovenskega jezika: študijsko gradivo, Ljubljana, 2018 – Rokopis.

Smole 2019 = Vera Smole, Slovenska narečja v spletnih aplikacijah, v: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 55), 20−30, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Smole.pdf.

SLA 2 = Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija: 2.1 atlas, 2.2 komentarji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Zbirka Jezikovni atlasi), https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-atlas-LowRes.pdf; https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-komentarji.pdf.

Prenosi

Objavljeno

29.07.2023 — posodobljeno 29.07.2023

Verzije

Kako citirati

Andres, I. (2023). Besedilo o stari kmečki hiši v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 149–162. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.08

Številka

Rubrike

Razprave in članki