Slovenski prevedki v večjezičnem primerjalnem slovarčku Olofa Rudbecka st. (1698): nov podatek za zgodovino slovenskega slovaropisja in analizo uporabe slovarjev v 17. stoletju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.01

Ključne besede:

Olof Rudbeck st. (1630–1702), Atlantica sive Manheim (1698), Hieronim Megiser, Thesaurus polyglottus (1603), slovar, slovenščina, poljščina, hrvaščina, češčina

Povzetek

Tretja knjiga dela Atlantica Olofa Rudbecka iz leta 1698 vsebuje večjezični primerjalni slovarček, ki v stolpcu Slavonica vsebuje 228 slovenskih besed, poleg tega pa še osem poljskih, šest hrvaških in štiri češke. Prispevek opozarja na pomen tega slovarčka za zgodovino slovenskega slovaropisja, opisuje postopke uporabe Megiserjevega slovarja Thesaurus polyglottus iz leta 1603 kot predloge za »slovanske« besede in išče natančen Rudbeckov vir za vsako uporabljeno besedo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Kozma Ahačič

ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana

Literatura

Agrell 1955 = Jan Agrell, Studier i den äldre språkjämförelsens allmänna och svenska historia fram till 1827, Uppsala: Lundequistska bokhandeln, 1955.

Ahačič 2014 = Kozma Ahačič, The History of Linguistic Thought and Language Use in 16th Century Slovenia, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.

Ahačič 2022 = Kozma Ahačič, 1698, Delo 64.149 (2022), 7.

AV 1607 = Gregorio Alasia da Sommaripa, VOCABOLARIO Italiano, e Schiauo, Udine, 1607.

Bauhaus 2019 = Stefan Heinrich Bauhaus, Olof Rudbeck der Jüngere und die Sprachen des Nordens: zwischen Gotizismus und Orthodoxie, Berlin – Boston: De Gruyter, 2019, DOI: https://doi.org/10.1515/9783110628739.

BH 1584 = Adam Bohorič, Arcticae horulae ſucciſivae, Wittenberg, 1584.

Borst 1960 = Arno Borst, Der Turmbau von Babel III/1, Stuttgart: Anton Hiersemann, 1960.

Burman 2017 = Annie Burman, Language Comparison before Comparative Linguistics: Theories of Language Change and Classification in Olof Rudbeck’s Atlantica, v: Apotheosis of the North: the Swedish Appropriation of Classical Antiquity around the Baltic Sea and Beyond (1650 to 1800), ur. Bernd Roling et al., Berlin – Boston: De Gruyter, 2017, 77–94, DOI: https://doi.org/10.1515/9783110524888-006.

Burman – Boyes 2021 = Annie Burman – Philip J. Boyes, When the Phoenicians were Swedish: Rudbeck’s Atlantica and Phoenician Studies, The Journal of the American Oriental Society 141.4 (2021), 749–766, DOI: https://doi.org/10.7817/jaos.141.4.2021.ar027.

DB 1578 = Jurij Dalmatin, Biblie, tu ie, vsiga Svetiga pisma pervi deil, Ljubljana, 1578.

DB 1584 = Jurij Dalmatin, Biblia, Wittenberg, 1584.

Hovdhagen 2001 = Even Hovdhagen, The study of early Germanic languages in Scandinavia: Ihre, Stiernhielm, v: History of the Language Sciences / Geschichte der Sprachwissenschaften / Histoire des Sciences du Langage 2, ur. Sylvain Auroux, New York: De Gruyter, 2001, 1124–1129.

Hovdhagen idr. 2000 = Even Hovdhagen – Fred Karlsson – Carol Henriksen – Bengt Sigurd, The History of Linguistics in the Nordic Countries, Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 2000.

MD 1592 = Hieronymus Megiser, Dictionarium quatuor linguarum, Graz, 1592.

Metcalf 1974 = George J. Metcalf, The Indo-European Hypothesis in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, v: Studies in the History of Linguistics: Traditions and Paradigms, ur. Dell H. Hymes, Bloomington: Indiana University Press, 1974, 233–257.

MTh 1603 = Hieronymus Megiser, Theſaurus Polyglottus, Frankfurt, 1603.

Rudbeck 1679 = Olavus Rudbeck, Atland Eller Manheim [...] Atlantica Sive Manheim [...], Uppsala: Henricus Curio, 1679.

Rudbeck 1689 = Olavus Rudbeck, Atland Eller Manheim. Andra deel [...] Atlantica Sive Manheim Pars Secunda [...], Uppsala: Henricus Curio, 1689.

Rudbeck 1698 = Olavus Rudbeck, Atland Eller Manheim Triie Del [...] Atlantica Sive Manheim Pars tertia [...], Uppsala: Typis et impensis Auctoris, 1698.

Rudbeck 1702 = Olavus Rudbeck, Atland Eller Manheim Fjerde Del [...] Atlantica Sive Manheim Pars Quarta [...], Uppsala: Typis et impensis Auctoris, 1702.

Rudbeck 1947 = Olof Rudbeck (st.), Olaus Rudbecks Atlantica: svenska originaltexten 3, ur. Axel Nelson, Uppsala – Stockholm: Almqvist & Wiksells, 1947.

Stabej 1977 = Jože Stabej, Thesaurus polyglottus: Hieronymus Megiser: iz njega je slovensko besedje z latinskimi in nemškimi pomeni za Slovensko-latinsko-nemški slovar izpisal in uredil Jože Stabéj, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1977.

Prenosi

Objavljeno

29.07.2023

Kako citirati

Ahačič, K. (2023). Slovenski prevedki v večjezičnem primerjalnem slovarčku Olofa Rudbecka st. (1698): nov podatek za zgodovino slovenskega slovaropisja in analizo uporabe slovarjev v 17. stoletju. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 7–33. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.01

Številka

Rubrike

Razprave in članki