Uporabnost ameriškega spletnega slovarja za tujejezične uporabnike s stališča slovenskih uporabnikov

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.07

Ključne besede:

raba slovarjev, uporabniki slovarjev, iskanje po slovarju, kakovost slovarskih razlag, ponazarjalno gradivo

Povzetek

V članku najprej predstavimo raziskave o različnih vidikih rabe slovarjev, nato pa izsledke kvalitativne raziskave o rabi slovarjev, v kateri so sodelovali študenti Ekonomske fakultete. V okviru raziskave so iskali različne informacije v spletnem slovarju The Britannica Dictionary. Rezultati raziskave kažejo, kako učinkovit je preučevani slovar. Iz njihovih komentarjev je razvidno, da imajo določena pričakovanja glede vrste informacij, ki jih želijo dobiti v slovarju, in glede načina prikaza teh informacij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhar Holdt 2018 = Špela Arhar Holdt, Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik, Slovenščina 2.0 6.1 (2018), 1–36. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.1.

Barnhart 1962 = Clarence L. Barnhart, Problems in editing commercial monolingual dictionaries, v: Problems in lexicography, ur. Fred W. Householder – Sol Saport, Bloomington: Indiana University, 1962, 161–181.

Béjoint 1994 = Henri Béjoint, Tradition and innovation in modern English dictionaries, Oxford: Clarendon Press, 1994.

Béjoint 2010 = Henri Béjoint, The lexicography of English, Oxford: Oxford University Press, 2010.

de Schryver – Prinsloo 2011 = Gilles-Maurice de Schryver – Danie J. Prinsloo, Do dictionaries define on the level of their target users? A case study for three Dutch dictionaries, International Journal of Lexicography 24.1 (2011), 5–28. DOI: doi.org/10.1093/ijl/ecq045.

Dziemianko 2014 = Anna Dziemianko, On the presentation and placement of collocations in monolingual English learners’ dictionaries: insights into encoding and retention, International Journal of Lexicography 27.3 (2014), 259–279. DOI: doi.org/10.1093/ijl/ecu012.

Farina idr. 2019 = Donna M. T. Cr. Farina – Marjeta Vrbinc idr., Problems in online dictionary use for advanced Slovenian learners of English, International Journal of Lexicography 32.4 (2019), 458–479. DOI: doi.org/10.1093/ijl/ecz017.

Gouws 2014 = Rufus H. Gouws, Article structures: moving from printed to e-dictionaries, Lexikos 24 (2014), 155–177. DOI: doi.org/10.5788/24-1-1256.

Hannabuss 1996 = Stuart Hannabuss, Research interviews, New Library World 97.5 (1996), 22–30. DOI: doi.org/10.1108/03074809610122881.

Hatherall 1984 = Glyn Hatherall, Studying dictionary use: some findings and proposals, v: LEXeter ’83 proceedings, ur. Reinhard Rudolf Karl Hartmann, Tübingen: Max Niemeyer, 1984, 183–189.

Herbst 1996 = Thomas Herbst, On the way to the perfect learners’ dictionary: a first comparison of OALD5, LDOCE3, COBUILD2 and CIDE, International Journal of Lexicography 9.4 (1996), 321–357. DOI: doi.org/10.1093/ijl/9.4.321.

Kosem idr. 2018 = Iztok Kosem – Sascha Wolfer idr., Attitudes of Slovenian language users towards general monolingual dictionaries: an international perspective, Slovenščina 2.0 6.1 (2018), 90–134. DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2018.1.90-134.

Lew 2011 = Robert Lew, Space restrictions in paper and electronic dictionaries and their implications for the design of production dictionaries, 2011, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/799/1/Lew_space_restrictions_in_paper_and_electronic_dictionaries.pdf.

Lew – de Schryver 2014 = Robert Lew – Gilles-Maurice de Schryver, Dictionary users in the digital revolution, International Journal of Lexicography 27.4 (2014), 341–359. DOI: https://doi.org/10.1093/ijl/ecu011.

Lorentzen – Theilgaard 2012 = Henrik Lorentzen – Liisa Theilgaard, Online dictionaries – How do users find them and what do they do once they have?, v: Proceedings of the 15th EURALEX international congress, ur. Ruth Valtvedt Fjeld – Julie Matilde Torjusen, Oslo: Department of linguistics and Scandinavian studies, University of Oslo, 2012, 654–660.

Qu – Dumay 2011 = Sandy Q. Qu – John Dumay, The qualitative research interview, Qualitative Research in Accounting & Management 8.3 (2011), 238–264. DOI: https://doi.

org/10.1108/11766091111162070.

Stabej idr. 2008 = Marko Stabej – Tadeja Rozman idr., Jezikovni viri pri jezikovnem pouku v osnovni in srednji šoli: končno poročilo z rezultati projekta, Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008.

Tomaszczyk 1979 = Jerzy Tomaszczyk, Dictionaries: users and uses, Glottodidactica 12 (1979), 103–119.

Vrbinc – Vrbinc 2004 = Alenka Vrbinc – Marjeta Vrbinc, How do Slovene learners of English use their dictionaries?, Linguistica 44 (2004), 131–160.

Vrbinc – Vrbinc 2005 = Marjeta Vrbinc – Alenka Vrbinc, Future professional dictionary users and their use of dictionaries, Acta neophilologica 39.1–2 (2005), 139–152.

Wingate 2002 = Ursula Wingate, The effectiveness of different learner dictionaries, Tübingen: Max Niemeyer, 2002.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Vrbinc, M., Farina, D. M. ., & Vrbinc, A. (2023). Uporabnost ameriškega spletnega slovarja za tujejezične uporabnike s stališča slovenskih uporabnikov. Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 189–203. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.07

Številka

Rubrike

Razprave in članki