Jezikoslovni zapiski

Jezikoslovni zapiski so glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in slovenska znanstvena jezikoslovna revija. Izhajajo od leta 1991, od 3. letnika 1997 vsako leto, od 2001 dvakrat letno. V njih domači in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov objavljajo svoje izsledke ter ocene in poročila o najnovejših slovenskih in tujih jezikoslovnih delih.

 

Letn. 20, št. 2 (2014): Jezikoslovni zapiski

Kazalo

Andrejka Žejn PDF
Poimenovanja za klofuto v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem – ekspresivno na jezikovni karti

Januška Gostenčnik PDF
Primerjava govorov Babnega Polja in Ravnic v luči starejših in mlajših slovenskih jezikovnih sprememb

Janoš Ježovnik PDF
Izvor poimenovanj za orodja in hišne pripomočke v terskem narečju

Irina Makarova Tominec PDF
Izmail Sreznjevski in slovenščina

Ines Virč PDF
Iz medžimurske oronimije

Nuša Ščuka PDF
Jezik in spol: ženska poimenovanja v slovenščini

Mojca Kompara PDF
Je slovenska Istra še dvojezična?

Blaž Trebar PDF
Terminološka načela in oblikoslovnoskladenjske terminološke variacije

Nina Ditmajer PDF
Prispevek Murkovega in Pleteršnikovega slovarja k razvoju slovenskega botaničnega izrazja

Tomaž Petek PDF
Didaktični model razvijanja zmožnosti javnega govornega nastopanja

Peter Weiss PDF
Vodkinja

Melita Zemljak Jontes PDF
Knjižno in neknjižno na dveh mariborskih radiih v knjigi Alenke Valh Lopert

Petra Stankovska PDF
Nova akademska slovnica knjižne češčine