Letn. 7, št. 1 (2011)

Od kartuzijanske glasbene tradicije do recepcije Bachove glasbe na Slovenskem
Uredila Metoda Kokole

Kazalo

Katarina Šter PDF
Dva kartuzijanska antifonarja iz 13. stoletja in vprašanje enotnosti kartuzijanskega liturgičnoglasbenega izročila 7-34

Marko Motnik PDF (English)
„Pietate, eruditione atque rerum experientia vir præclarus“: der Komponist und Kleriker Georgius Prenner - Pyrenæus Carniolus / »Pietate, eruditione atque rerum experientia vir præclarus«: skladatelj in klerik Georgius Prenner - Pyrenæus Carniolus 35-50

Michael Talbot PDF (English)
Fortunato Chelleri’s Cantate e arie con stromenti (1727): A souvenir of London / Cantate e arie con stromenti (1727) Fortunata Chellerija: spomin na London 51-68

Barbara Nestola PDF (English)
Ancora sui goûts réunis: Michele Mascitti, Giovanni Antonio Guido e l’eredità ... / Še o »združenih okusih«: Michele Mascitti, Giovanni Antonio Guido in dediščina Corellija in Vivaldija na Francoskem v prvi polovici 18. stoletja 69-84

Radovan Škrjanc PDF
O času in kraju nastanka ter avtorstvu novomeškega rokopisa Noten-Buch vorinnen die Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel enthalten 85-112

Tanja Kovačević PDF (English)
Off the beaten track: An exploration of Bach reception in the Slovenian lands in the nineteenth century / Na robu znanega: raziskave recepcije Bachove glasbe na Slovenskem v 19. stoletju 113-130