Letn. 32 Št. 1 (2011): Diderotova filozofija materializma, Aristotelovo pojmovanje dokaza v Drugi analitiki, Deleuze in nasilje