Letn. 23, Št. 1 (2002)

Matematika in filozofija, Estetika, Scene Dvojega, Filozofija človeškega telesa