Filozofija človeškega telesa: Malebranche in La Mettrie

Miran Božovič

Povzetek

Članek obravnava Malebranchevo in La Mettriejevo filozofijo telesa. Po Malebranchu duša ni le realno različna od telesa, ki ga animira, ampak je temu telesu celo vnanja. Vendar pa duša tega, da sama ni svoje telo in da bi potemtakem prav lahko obstajala tudi brez njega, ne ve; tega pa ne ve, ker jo Bog namenoma drži v nevednosti glede njene resnične narave. Razlog za to, da Bog duši idejo njene resnične narave prikriva, je prav ohranitev telesa, ki ga duša animira. Če bi bila namreč duši ideja njene resnične narave dostopna, bi opustila vsakršno skrb za preživetje telesa, ki ji jo je naložil Bog. Duša torej nad preživetjem telesa bdi samo zaradi tega, ker ima samo sebe zmotno za svoje telo. Duša Malebranchevega radikalnega spiritualizma se je potemtakem primorana obnašati natanko tako, kot se obnaša duša La Mettriejevega radikalnega materializma.

Ključne besede

duh; telo; materializem; filozofija 18. stoletja

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##