Podrobnosti avtorja

Golec, Boris, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

  • Letn. 10, št. 2 (2014) - PRISPEVKI
    Janez Krstnik Dolar in Janez Vajkard Valvasor. Desetletno znanstvo, Valvasorjeve zasluge za Dolarjevo promocijo in njegova »krivda« za skladateljevo neprepoznavnost
    Povzetek  PDF