Eine liturgische Handschrift mit Tonar der Zagreber Diözese aus dem 17. Jahrhundert / Liturgični rokopis iz 17. stoletja s tonarjem zagrebške škofije

Avtorji

  • Ágnes Papp Madžarska akademija znanosti, Raziskovalni center za humanistiko, Muzikološki inštitut

DOI:

https://doi.org/10.3986/dmd09.1-2.06

Ključne besede:

ritual (obrednik), tonar, zagrebška škofija, gregorijanski koral po srednjem veku

Povzetek

Razprava se ukvarja z do sedaj malo znano kompilacijo obredov, ki se je pojavila v kotičku južne Madžarske, na varnem pred turško okupacijo, pod katero se ni ohranil noben vir z liturgičnimi spevi iz srednjega veka. Kleriški kopist je moral poznati Pázmányjev Rituale Strigoniense, ki je nastal leta 1625, po tridentinskem koncilu, pa tudi nekatere tiskane izdaje obrednikov, ki so bile natisnjene po letu 1500 in ohranjajo staro gransko liturgijo. Glasbeni primeri, ki so v tonarju izbrani na nenavaden način, kažejo na to, da je zakoreninjena srednjeveška gregorijanska tradicija kopistu še leta 1650 predstavljala živo zakladnico.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

2015-06-24

Kako citirati

1.
Papp Ágnes. Eine liturgische Handschrift mit Tonar der Zagreber Diözese aus dem 17. Jahrhundert / Liturgični rokopis iz 17. stoletja s tonarjem zagrebške škofije. DMD [Internet]. 24. junij 2015 [citirano 18. maj 2022];9(1-2):99-121. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2200

Številka

Rubrike

PRISPEVKI