Orgle na Kranjskem do izteka 17. stoletja

  • Katarina Trček
Ključne besede: zgodovina glasbe na Slovenskem, zgodovina orgel, orglarstvo

Povzetek

Orgle predstavljajo pomembno sestavino slovenske kulturne zgodovine, saj so bile s svojim značilnim zvokom močno prisotne v zavesti vseh slojev prebivalstva. Na Kranjskem so se začele pojavljati v drugi pol. 15. stol. V ohranjenih arhivskih virih so podatki o 34 lokacijah z orglami do konca 17. stol. (skoraj izključno le cerkve) in o 44 glasbilih, vendar je bilo tako lokacij kot glasbil najbrž več. Največje kranjske orgle z ohranjeno dispozicijo so imele devet manualnih registrov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-23
Kako citirati
1.
Trček K. Orgle na Kranjskem do izteka 17. stoletja. DMD [Internet]. 23. junij 2015. [citirano 10. julij 2020.];8(2):91-107. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2125
Rubrike
PRISPEVKI