Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu

  • Katarina Šter Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ključne besede: rokopis 237 (UB Graz), kartuzija Žiče, notacija, gregorijanski koral

Povzetek

Rokopis (MS) 273 iz kartuzije Žiče s konca 13. stoletja, ki ga hrani Univerzitetna knjižnica v Gradcu (UB Graz), je eden najstarejših kartuzijanskih antifonarjev. Po domnevah nekaterih avtorjev ga je napisalo več pisarjev in notatorjev, vendar le-ti v literaturi niso natančneje opredeljeni. Razprava predstavlja glavne paleografske lastnosti kodeksa s poudarkom na razlikah v zapisu besedila in v notaciji ter pri tem poskuša najti odgovor na vprašanje o številu in značilnostih različnih kopistov, ki so sodelovali pri pisanju rokopisa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-20
Kako citirati
1.
Šter K. Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu. DMD [Internet]. 20. junij 2015. [citirano 8. april 2020.];5(1):107-35. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2075
Rubrike
PRISPEVKI