Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu

  • Katarina Šter Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ključne besede: rokopis 237 (UB Graz), kartuzija Žiče, notacija, gregorijanski koral

Povzetek

Rokopis (MS) 273 iz kartuzije Žiče s konca 13. stoletja, ki ga hrani Univerzitetna knjižnica v Gradcu (UB Graz), je eden najstarejših kartuzijanskih antifonarjev. Po domnevah nekaterih avtorjev ga je napisalo več pisarjev in notatorjev, vendar le-ti v literaturi niso natančneje opredeljeni. Razprava predstavlja glavne paleografske lastnosti kodeksa s poudarkom na razlikah v zapisu besedila in v notaciji ter pri tem poskuša najti odgovor na vprašanje o številu in značilnostih različnih kopistov, ki so sodelovali pri pisanju rokopisa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-20
Kako citirati
ŠterK. (2015). Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu. De Musica Disserenda, 5(1), 107-135. https://doi.org/10.3986/dmd05.1.08
Rubrike
PRISPEVKI