Od perfekcije do menzure: Francova in Vitryjeva zamisel ritma

  • Jurij Snoj Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ključne besede: glasbena teorija 13. stoletja, ritem, perfekcija, menzura

Povzetek

Primerjalno branje Francovega traktata Ars cantus mensurabilis ter nekdaj Vitryju pripisanega traktata Ars nova nazorno kaže prehod od tridobnega, v smislu perfekcij zamišljenega ritma, izpeljanega iz modalnega sistema, k sistemu menzur.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-09
Kako citirati
1.
Snoj J. Od perfekcije do menzure: Francova in Vitryjeva zamisel ritma. DMD [Internet]. 9. junij 2015. [citirano 3. april 2020.];2(1):113-29. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2012
Rubrike
PRISPEVKI