Od perfekcije do menzure: Francova in Vitryjeva zamisel ritma

  • Jurij Snoj Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Ključne besede: glasbena teorija 13. stoletja, ritem, perfekcija, menzura

Povzetek

Primerjalno branje Francovega traktata Ars cantus mensurabilis ter nekdaj Vitryju pripisanega traktata Ars nova nazorno kaže prehod od tridobnega, v smislu perfekcij zamišljenega ritma, izpeljanega iz modalnega sistema, k sistemu menzur.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-09
Kako citirati
SnojJ. (2015). Od perfekcije do menzure: Francova in Vitryjeva zamisel ritma. De Musica Disserenda, 2(1), 113-129. https://doi.org/10.3986/dmd02.1.06
Rubrike
PRISPEVKI