Frančiškanske korne knjige v Novem mestu iz 18. stoletja

Avtorji

  • Radovan Škrjanc

DOI:

https://doi.org/10.3986/dmd10.2.05

Ključne besede:

cerkvena glasba, frančiškani, glasba 18. stoletja

Povzetek

Prispevek predstavlja nekatera osnovna dejstva o glasbeni in liturgični vsebini ter izvoru osmih kornih knjig iz 18. stoletja v Knjižnici Frančiškanskega samostana v Novem mestu. Knjige so rokopisi z značilnim repertoarjem frančiškanskih glasbenikov tistega obdobja, namenjenim za bogoslužno rabo. Njegova podrobnejša analiza in primerjava s sočasno frančiškansko glasbo v drugih deželah srednje Evrope še nista bili opravljeni; tudi pomen, ki ga je imel ta repertoar za razvoj cerkvene glasbe na Slovenskem v 18. stoletju, še ni bil ovrednoten.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Radovan Škrjanc

 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Literatura

Barbo, Matjaž. »'Cantual' brežiškega frančiškanskega samostana«. V: S patri smo si bili dobri. Tri stoletja brežiških frančiškanov, ur. Jože Škofljanec, 257–273. Krško: Zavod Neviodunum, Ljubljana: Brat Frančišek, 2013.

Benedik, Metod. »Protireformacija in katoliška prenova«. V:Zgodovina cerkve na Slovenskem, ur. Metod Benedik, 113–152. Celje: Mohorjeva družba, 1991.

Dotzauer, Wilfried. »Die kirchenmusikalischen Werke Johann Valentin Rathgebers«. Dokt. dis., Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, 1976.

Eineder, Georg. The Ancient Paper-Mills of the Former Austro-Hungarian Empire and Their Watermarks. Monumenta chartae papyraceae historiam illustrantia. Zv. 8. Hilversum: Paper Publications Soc., 1960.

Grasemann, Friederike. »Die Franziskanermesse des 17. und 18. Jahrhunderts«. Studien zur Musikwissenschaft 27 (1966): 72–124.

Höfler, Janez. »Glasbenozgodovinske najdbe XVIII. in XIX. stoletja v Novem mestu«. Kronika 15, št. 3 (1967): 135– 148.

Kačic, Ladislav. »Figuralmusik der Franziskaner in Mitteleuropa – Repertoire und Aufführungspraxis«. V: Musik und Kultur der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus (interdisziplinäre WWW-Konferenz), ur. Ladislav Kačic, 163–174. Bratislava: Slowakische Akademie der Wissenschaften, Kabinet für Slawistik, 1997.

Kačic, Ladislav. »Mehrstimmiger Gesang der Franziskaner in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert«. Slovenská hudba 22, št. 3–4 (1996): 450–454.

Kačic, Ladislav. »Missa franciscana der Marianischen Provinz im 17. und 18. Jahrhundert«. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 33 (1991): 5–107.

Kačic, Ladislav. »'Opus franciscanum' v zápise a zvukovnej podobe«.Slovenská hudba 18, št. 1 (1992): 136–145.

Kinderić, Petar Antun. Franjevaci uz orgulje. Krapina: Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, 2006.

Lipowsky, Felix Joseph. Baierisches Künsler-Lexikon. 2 zv. München, 1810.

Olleson, Edward. »Church Music and Oratorio«. V: The New Oxford History of Music. Zv. 7, The Age of Enlightenment, ur. Egon Wellesz in Frederick Sternfeld, 288–335. London: Oxford University Press, 1973.

Popis muzikalija u Knjižnici franjevačkog samostana u Samoboru. Ur. Ladislav Šaban, Svanibor Pettan in Ivan Lončar (tipkopis, julij 1981).

Richter, Pál. Der Melodienbestand des Franziskanerordens im Karpatenbecken im 17. Jh. Fontes historici ordinis fratrum minorum in Hungaria, zv. 4. Budimpešta: Magyarok Nagyasszonyáról Nevezett Ferences Rendtartomány, 2007.

Riman, Marija. »Barokna glazba u franjevačkom samostanu na Trasatu u Rijeci«. Arti musices 28, št. 1–2 (1997): 19–34.

Škofljanec, Jože. »Red manjših bratov (O. F. M.) in provinca sv. Križa«. V: Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja, ur. Silvin Krajnc, 9–77. Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja, 2000.

Šorn, Jože. »Starejši mlini za papir na Slovenskem«.Zgodovinski časopis 8, št. 1–4 (1954): 87–117.

Prenosi

Objavljeno

2015-05-21

Kako citirati

Škrjanc, R. (2015). Frančiškanske korne knjige v Novem mestu iz 18. stoletja. De Musica Disserenda, 10(2), 65–86. https://doi.org/10.3986/dmd10.2.05

Številka

Rubrike

PRISPEVKI