Digitalno-konceptualistični premiki: analiza festivalov Forum nove glasbe

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dmd19.1.06

Ključne besede:

digitalizacija, sodobna glasba, konceptualna umetnost, festival, nova glasba

Povzetek

Postopna digitalizacija družbe prinaša jasne spremembe tudi v krajino sodobne nove glasbe. Na podlagi zgodnjih teoretičnih premis o digitalizaciji nove glasbe sta analizirana prva festivala Forum nove glasbe. Analiza in primerjava s predhodnim Festivalom Slowind pokaže, da je novi festival jasno zaznamovan z digitalizacijo. Izkaže se, da je ta v prehodnem stadiju, kar se na estetski ravni kaže v številnih raznolikih kombinacijah digitalnega, »analognega«, konceptualnega, narativnega in abstraktnega.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Gregor Pompe

Univerza v Ljubljani

Literatura

André, Mark. »Computer-assisted Musical Composition and Creation of a Compositional Model«. V: The Foundations of Contemporary Composition, uredil Claus-Steffen Mahnkopf, 161–166. Hofheim: Wolke Verlag, 2004.

Bailie, Joanna. »Umetna okolja«. Predavanje na mednarodni skladateljski in muzikološki delavnici »Mediacija medijev« v sklopu festivala Forum nove glasbe 2021, Univerza v Ljubljani, 24. novembra 2021.

Bourriaud, Nicolas. Relacijska estetika: postprodukcija. Ljubljana: Maska, 2007.

Cleare, Ann. »I Am Not a Clockmaker Either«. Obiskano 23. decembra 2023. https://annclearecomposer.com/listenlook/i-am-not-a-clockmaker-either/.

Gottstein, Björn. »Die musikalische Maschine«. Neue Zeitschfrift für Musik 172, št. 1 (2011): 20–23.

Hiekel, Jörn Peter. »Neue Musik«. V: Lexikon der Neuen Musik, uredila Jörn Peter Hiekel in Christian Utz, 434–444. Stuttgart: Metzler; Kassel: Bärenreiter, 2016.

Katzer, Georg. »à la recherche du son inconnu«. Neue Zeitschfrift für Musik 172, št. 1 (2011): 28–31.

Kim-Cohen, Seth. In the Blink of an Ear. New York: Continuum, 2009. https://doi.org/10.5040/9781501382796.

Kreidler, Johannes. »Musik mit Musik«. Positionen 72 (2007): 16–17.

Kreidler, Johannes. »Das Neue and der Konzeptmusik«. Neue Zeitschrift für Musik 175, št. 1 (2014): 44–49.

Kreidler, Johannes, Harry Lehmann in Claus-Steffen Mahnkopf. Musik, Ästhetik, Digitalisierung: eine Kontroverse. Hofheim: Wolke Verlag, 2010.

Lehmann, Harry. Die digitale Revolution der Musik: eine Musikphilosophie. Mainz: Schott Music, 2012. Kindle.

Lehmann, Harry. »Die Digitalisierung der Neuen Musik: ein Gedankenexperiment«. V: Musik, Ästhetik, Digitalisierung: eine Kontroverse, uredili Johannes, Kreidler, Harry Lehmann in Claus-Steffen Mahnkopf, 9–20. Hofheim: Wolke Verlag, 2010.

Ljubljana New Music Forum 2020: telesna ura. Uredil Gregor Pompe. Ljubljana: Društvo UHO, 2020.

Ljubljana New Music Forum 2021: glasba in mediji. Uredil Gregor Pompe. Ljubljana: Društvo UHO, 2021.

Mahnkopf, Claus-Steffen. »Neue Musik am Beginn der Zweiten Moderne«. Merkur 52, št. 594–595 (1998): 864–875.

Muntendorf, Brigitta. »About«. Obiskano 26. decembra 2021. https://brigitta-muntendorf.de/about/.

Oehring, Helmut. Leuchter. Berlin: Bote & Bock, 1994.

Pavlič, Darja. »Raznolikost poetik v sodobni slovenski poeziji – trije primeri«. Predavanje na 56. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, Univerza v Ljubljani, 14. julija 2020. http://videolectures.net/ssjlk2020_pavlic_raznolikost_poetik/.

Prins, Stefan. »Piano Hero #1«. Obiskano 27. decembra 2021. https://www.stefanprins.be/eng/composesInstrument/comp_2011_01_pianohero.html.

Rebhahn, Michael. »No Problem! Approaches towards an Artistic New Music«. Prepis predavanja na konferenci »New Perspectives for New Music«, Harvard University, 13. aprila 2013.

Taruskin, Richard. Oxford History of Western Music. Zv. 5, Music in the Late Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press, 2010. Kindle.

Weber, Eckhard. »Uraufführung von S3 von Mark Andre«. Obiskano 22. decembra 2021. https://www.christophgrund.de/Mark_Andre_S3.htm.

Prenosi

Objavljeno

2023-11-20

Kako citirati

Pompe, G. (2023). Digitalno-konceptualistični premiki: analiza festivalov Forum nove glasbe. De Musica Disserenda, 19(1). https://doi.org/10.3986/dmd19.1.06