Razvoj kvartarne sesalske favne v Sloveniji

  • Ivan Rakovec

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ivan Rakovec

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Objavljeno
1973-03-10
Kako citirati
RakovecI. (1973). Razvoj kvartarne sesalske favne v Sloveniji. Arheološki Vestnik, 24. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/9780
Rubrike
Kolokvij o neolitikuin eneolitku v Sloveniji in v sosednjih pokrajinah