Prilog proučavanju lučnih fibula sa pravougaonom nogom na Balkanu

  • Rastko Vasić

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Rastko Vasić

A rh eo lo ški in stitu t, K n ez M ihajlova 35 Y U — 11000 Beograd

Objavljeno
1987-10-18
Kako citirati
VasićR. (1987). Prilog proučavanju lučnih fibula sa pravougaonom nogom na Balkanu. Arheološki Vestnik, 38. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/9129
Rubrike
Prazgodovinske dobe