Izrobljene konic

  • Mitja Brodar

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mitja Brodar

In štitu t za arheologijo Z R C SA ZU , Novi trg 5, YU-61000 L ju b ljan a

Objavljeno
1987-10-18
Kako citirati
BrodarM. (1987). Izrobljene konic. Arheološki Vestnik, 38. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/9127
Rubrike
Prazgodovinske dobe