Interdisciplinarne raziskave železarskega središča Cvinger pri Dolenjskih Toplicah iz starejše železne dobe

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.19

Ključne besede:

Dolenjska, starejša železna doba, gradišče, železarsko-talilniško območje, talilne peči, interdisciplinarne raziskave, arheološka geofizika, arheomagnetno datiranje

Povzetek

Prazgodovinski kompleks Cvinger pri Dolenjskih Toplicah leži na strateški točki na prehodu med Dolenjsko in Belo krajino. Tukaj odkrite najdbe so imele pomembno vlogo pri opredelitvi mlajšega halštatskega obdobja v jugovzhodnih Alpah. Prav tako pomembno je odkritje železarsko-talilniškega območja.

V zadnjih letih pa je bil Cvinger predmet interdisciplinarnih raziskav, ki so povezale sodobne tehnike daljinskega zaznavanja, kot so zračno lasersko skeniranje in geofizikalne meritve, s tradicionalnimi arheološkimi metodami. Rezultati so pripeljali do novih dognanj o celotnem kompleksu, vključno z natančnejšo datacijo talilniškega območja, pridobljeno z metodo arheomagnetnega datiranja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matija Črešnar

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za arheologijo
Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Center za preventivno arheologijo
Poljanska 40
SI-1000 Ljubljana

Branko Mušič

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za arheologijo
Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Gearh d. o. o.
Radvanjska cesta 13
SI-2000 Maribor

Barbara Horn

Gearh d. o. o.
Radvanjska cesta 13
SI-2000 Maribor

Manca Vinazza

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za arheologijo
Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Tamara Leskovar

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za arheologijo
Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Samuel E. Harris

School of Archaeological and Forensic Sciences,
University of Bradford,
Bradford
West Yorkshire, BD7 1DP
United Kingdom

Catherine M. Batt

School of Archaeological and Forensic Sciences,
University of Bradford,
Bradford
West Yorkshire, BD7 1DP
United Kingdom

Nejc Dolinar

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska 40
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ABRAHAMSEN et al. 1998 = Abrahamsen, N., U. Koppelt, B. H. Jacobsen, T. Smekalova, O. Voss 1998, Iron Age slags at Snorup (Denmark): magnetic prospecting, modelling, reconstruction and dating. − Geologica Carpathica 49, 61–70.

ACHARYA, T., A. K. RAY 2005, Image Processing: Principles and Applications. − Wiley-Interscience.

AIDONA et al. 2018 = Aidona, E., G. S. Polymeris, P. Camps, D. Kondopoulou, N. Ioannidis, K. Raptis 2018, Archaeomagnetic versus luminescence methods: the case of an Early Byzantine ceramic workshop in Thes- saloniki, Greece. − Archaeological and Anthropological Sciences 10/4, 725−741.

BATT, C. M. 1997, The British Archaeomagnetic Calibra- tion Curve: An Objective Treatment. − Archaeometry 39/1, 153−168.

BATT et al. 2017 = Batt, C. M., M. C. Brown, S.-J. Clel- land, M. Korte, P. Linford, Z. Outram 2017, Advances in archaeomagnetic dating in Britain: New data, new approaches and a new calibration curve. − Journal of Archaeological Science 85, Suppl. C, 66−82.

CASAS, L., A. INCORONATO 2007, Distribution analysis of errors due to relocation of geomagnetic data using the ‘Conversion via Pole’ (CVP) method: implications on archaeomagnetic data. − Geophysical Journal Inter- national 169/2, 448−454.

CASAS et al. 2018 = Casas, L., C. Auguet, G. Cantoni, J. L. Vilar, N. Guasch, M. Prevosti 2018, Using archaeoma- gnetism to improve the dating of three sites in Catalonia (NE Spain). − Journal of Cultural Heritage 31, 152−161.

CLARK, A. J., D. H. TARLING, M. NOËL 1988, Deve- lopments in archaeomagnetic dating in Britain. − Journal of Archaeological Science 15/6, 645−667.

CLEERE, H. F. 1972, The classification of early iron smelt- ing furnaces. – Antiquaries Journal 52/2, 8–23.

ČREŠNAR, M., J. BURJA, M. VINAZZA 2017, Nove arheološke raziskave na Cvingerju pri Dolenjskih Toplicah in njihov doprinos k poznavanju železarstva v jugovzhodni Sloveniji v starejši železni dobi. – Arheo 34, 79‒93.

DIRIX ET AL. 2013 = DIRIX, K., P. MUCHEZ, P. DE- GRYSE, B. MUŠIČ, J. POBLOME 2013, Integrating multi-element geochemical and magnetic survey on ancient Sagalassos (Southwest Turkey): anthropogenic versus natural anomalies. − Archaeological Prospection 20, 233−247.

DULAR, J., B. KRIŽ 2004, Železnodobno naselje na Cvingerju pri Dolenjskih Toplicah / Eisenzeitliche Siedlung auf dem Cvinger bei Dolenjske Toplice. – Arheološki vestnik 55, 207–250.

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2007, South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement – economy –society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12 [DOI: 10.3986/9789612545239].

ENGELS, W., E. L. STARK, L. VOGT 1988, On the applica- tion of an optimal spline sampling theorem. − Signal Processing 14/3, 225–236.

HERVÉ, G., A. CHAUVIN, P. LANOS 2013, Geomagnetic field variations in Western Europe from 1500BC to 200AD. Part I: Directional secular variation curve. − Physics of the Earth and Planetary Interiors 218, Suppl.t C, 1−13.

HORN, B., B. MUŠIČ, M. ČREŠNAR 2019, Innovative Approaches for Understanding Early Iron Age Forti- fications. Emphasize on 2D Subsurface Models in the Light of Electrical Resistivity Tomography. – In / V: T. Tkalčec, T. Sekelj Ivančan, S. Krznar, J. Belaj (eds. / ur.), Fortifications, defence systems, structures and features in the past. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th−9th June 2017 / Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti, 45–54, Zagreb.

HORN et al. 2018a = Horn, B., B. Mušič, I. Medarić, D. Mlekuž 2018, Geophysical and archaeological research of Eneolithic pile dwelling settlement Gornje Mostišče: emphasis on electrical resistivity tomography method. – In / V: I. Miloglav (ed. / ur.), 6th International Scien- tific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 6th−7th December, 31, Zagreb.

HORN et al. 2018b = Horn, B., B. Mušič, M. Črešnar, P. Basar 2018, Geofizikalne raziskave v kraškem okolju: rezultati električne upornostne tomografije in nizkofrekvenčne elektromagnetne metode na primeru utrjene naselbine Gradišnica pri Dolenjem Gradišču. − Arheo 35, 7–31.

LOKE, M. H. 2013, Tutorial: 2-D and 3-D electrical ima- ging surveys. − Geotomo Software Malaysia, July, 127 [http://seisweb.oma.be/bibadmin/uploads/pdf/COUR- SENOTES.pdf ].

MASON, P., D. MLEKUŽ 2016, Negotiating space in the Early iron Age landscape of south-eastern Slovenia: the case of Veliki Vinji vrh. − In / V: I. Armit H. Potrebica, M. Črešnar, P. Mason, L. Buster (eds. / ur.), Cultural encounters in Iron Age Europe, Archaeolingua, Series Minor 38, 95‒120.

McINTOSH, G., G. CATANZARITI 2006, An Introduction to Archaeomagnetic Dating. − Geochronometria 25, 11−18.

MLEKUŽ, D., M. ČREŠNAR 2014, Landscape and identity politics of the Poštela hillfort. – In / V: S. Tecco Hvala (ed. / ur.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 197−213.

MUŠIČ, B., L. ORENGO 1998, Magnetometrične raziskave železnodobnega talilnega kompleksa na Cvingerju pri Meniški vasi / Magnetic Investigation of the Iron Age Iron-Smelting Complex at Cvinger near Meniška vas. − Arheološki vestnik 49, 157−186.

MUŠIČ et al. 2015 = Mušič, B., M. Vinazza, M. Črešnar, I. Medarić 2015, Integrirane neinvazivne raziskave in terensko preverjanje: izkušnje s prazgodovinskih najdišč severovzhodne Slovenije / Integrated non-invasive research and ground truthing: experiences from prehistoric sites in North-Eastern Slovenia. − Arheo 32, 37–64.

MUŠIČ et al. 2018 = Mušič, B., M. Črešnar, I. Medarić, B. Horn 2018, Neinvazivne raziskave gomil, pomnikov starejše železne dobe pod Poštelo pri Mariboru / Non-invasive research of barrows, monuments of the Early Iron Age below Poštela near Maribor. – In / V: M. Črešnar, M. Vinazza (eds. / ur.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, 317–334, Ljubljana [https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/ view/113/206/2790-1].

NIXON, M. S., S. A. AGUADO 20082, Feature extraction and image processing. – Amsterdam (DOI: https://doi. org/10.4312/9789610600855).

PAVÓN-CARRASCO et al. 2011 = Pavón-Carrasco, F. J., J. Rodríguez-González, M. L. Osete, J. M. Torta 2011, A Matlab tool for archaeomagnetic dating. − Journal of Archaeological Science 38/2, 408−419.

PAVÓN-CARRASCO et al. 2015 = Pavón-Carrasco, F. J., M. L. Osete, S. A. Campuzano, G. Mcintosh, F. Martín- -Hernández 2015, Recent Developments in Archaeoma- gnetism: The Story of the Earth›s Past Magnetic Field. − In / V: L. Eppelbaum (ed. / ur.), New Developments in Palaeomagnetism, 99−158, New York.

PORTNIAGUINE, O. N., M. S. ZHDANOV 1999, Focusing geophysical inversion images. − Geophysics 64, 874–887. POWELL et al. 2002 = Powell, A. J., J. G. Mcdonnell, C. M. Batt, R. W. Vernon 2002, An assessment of the magne- tic response of an iron-smelting site. − Archaeometry 44/4, 651−665.

PRŠINA, M. 2017, Razkrita skrivnost jame na Cvingerju. ‒ Dolenjski kras 7, 105‒117.

SCHNEPP, E., P. LANOS 2006, A preliminary secular variation reference curve for archaeomagnetic dating in Austria. − Geophysical Journal International 166/1, 91−96.

TABBAGH, J. 2003, Total field magnetic prospection: are vertical gradiometer measurements preferable to single sensor survey? − Archaeological Prospection 10, 75−81.

TELFORD, W. M., L. P. GELDART, R. E. SHERIFF 19902, Applied geophysics. – Cambridge.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula / Die Certosafibel. – Arheološki vestnik 27, 317‒536.

TRAPANESE, A., C. M. BATT, E. SCHNEPP 2008, Sampling methods in archaeomagnetic dating. A comparison using case studies from Wörterberg, Eisenerz and Gams Valley (Austria). − Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 33/6−7, 414−426.

VYNCKE et al. 2014 = Vyncke, K., B. Mušič, P. Degryse, M. Waelkens 2014, The metal production at Düzen Tepe (Southwest Turkey): an archaeological and archaeometric study. − Open Journal of Archaeometry 2/1, 109−113.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-02

Kako citirati

Črešnar M., Mušič B., Horn, B., Vinazza, M., Leskovar, T., Harris, S. E., Batt, C. M., & Dolinar, N. (2020). Interdisciplinarne raziskave železarskega središča Cvinger pri Dolenjskih Toplicah iz starejše železne dobe. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.19

Številka

Rubrike

Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije