Ostanki velikih sesalcev holocenske starosti iz jame Stenašca/Grotta dell’Edera na Tržaškem Krasu (izkopavanja v letih 1990–2001)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.11

Ključne besede:

Tržaški Kras, Grotta dell’Edera/Stenašca, sovterjen, mezolitik, neolitik, eneolitik, zooarheologija, tafonomija

Povzetek

Predstavljeni so rezultati zooarheološke in tafonomske analize ostankov velikih sesalcev iz jame Stenašca/Grotta dell’Edera) na Tržaškem Krasu. Najstarejše človekove sledi so datirane v mezolitik (sovterjen). Ljudje so se namreč v jami občasno zadrževali že v predborealu, intenzivneje pa so jo začeli obiskovati v borealu in v začetku atlantika. Zadnja faza prisotnosti mezolitskih skupin je časovno umeščena v kastelnovjen. Označujejo jo ostanki domačih in lovnih živali, pri čemer večji del kosti izkazuje sledi neposredne izpostavljenosti vremenskim pojavom. To bi lahko pričalo o razmeroma počasnem odlaganju omenjene plasti, ki je povzročilo nastanek palimpsesta, vendar bi dokončna razjasnitev problematike terjala več geoarheoloških podatkov. Za skupek živalskih ostankov iz neolitskih in eneolitskih plasti je značilna očitna prevlada kosti in zob drobnice, pa tudi postopna rast števila najdb domačega prašiča in goveda. Na podlagi prisotnosti posameznih kosti ovčjih in/ali kozjih zarodkov je mogoče sklepati na naraven pogin teh živali. Slednje kliče k previdnosti pri oceni starostnih profilov domestikatov z najdišč, ki so bila uporabljana kot staje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Francesco Boschin

Universita degli Studi di Siena
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
Via Laterina 8
I-53100 Siena

Literatura

ALBARELLA, U., S. PAYNE 2005, Neolithic pigs from Durrington Walls, Wiltshire, England: a biometrical database. – Journal of Archaeological Science 32, 589–599.

AHMED, N. S. 2008, Development of forelimb bones in indigenous sheep foetuses. – Iraqui Journal of Veterinary Science 22, 87–94.

BARTOLOMEI, G. 2001, Un piccolo criceto nell’Olocene Inferiore della Grotta degli Zingari nel Carso di Trieste. – Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 12, 7–14.

BARTOLOMEI, G. 2004, Indicazioni paleoecologiche e paleoclimatiche sui depositi della Grotta di San Leonar- do 1 nel Carso di Trieste (Samatorza, Aurisina). – Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 14, 7–24.

BENJAMIN, J., C. BONSALL 2009, A Feasibility Study for the Investigation of Submerged Sites along the Coast of Slovenia. – The International Journal of Nautical Archaeology 38, 163–172.

BERNARDINI, F., A. BETIC 2008, Il sito di Zaule presso Trieste (Italia nordorientale). – In: R. Auriemma, S. Karinja (eds.), Terre di mare. L’archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche, 38–43, Trieste.

BERNARDINI et al. 2017 = F. Bernardini, E. Sibilia, Z. Kasztovszky, F. Boscutti, A. De Min, D. Lenaz, G. Turco, R. Micheli, C. Tuniz, E. Montagnari Kokelj 2017, Evidence of open-air late prehistoric occupation in the Trieste area (north-eastern Italy): dating, 3D clay plaster characterization and obsidian provenancing. – Archaeological and Anthropological Sciences [https:// doi.org/10.1007/s12520-017-0504-7].

BIAGI, P. 2003, New data on the Early Neolithic of the Upper Adriatic Region. – In: L. Nikolova (ed.), Early Symbolic System for Communication in Southeast Europe, BAR. International Series 1139, 337–346.

BIAGI, P., M. SPATARO 2001, Plotting the evidence: some aspects of the radiocarbon chronology of the Mesolithic- -Neolithic transition in the Mediterranean Basin. – Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 12, 15–54.

BIAGI, P., E. STARNINI, B. A. VOYTEK 1993, The Late Mesolithic and Early Neolithic Settlement of North- ern Italy: Recent Considerations (Pozno mezolitska in zgodnje neolitska poselitev v severni Italiji: nove ocene). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 21, 45–68.

BIAGI, P., E. STARNINI, B. A. VOYTEK 2008, The Meso- lithic-Neolithic transition in the Trieste Karst (north- eastern Italy) as seen from the excavations at the Edera Cave. – In: C. Bonsall, V. Boroneanţ, I. Radovanović (eds.), Proceedings of the Conference “The Iron Gates in Prehistory: New Perspectives”, BAR. International Series 1983, 251–260.

BINFORD, L. R. 1984, Faunal remains from Klasies River Mouth. – Orlando.

BOESSNECK et al. 1964 = J. Boessneck, H.-H. Müller, M. Teichert 1964, Osteologische Unterscheidungsmerkmale zwischen Schaf (Ovis aries Linné) und Ziege (Capra hircus Linné). – Kühn-Archiv 78, Berlin.

BON, M. 1996, La fauna neolitica della Grotta degli Zingari nel Carso Triestino. – Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 9, 127–136.

BONIZZONI et al. 2009 = L. Bonizzoni, S. Bruni, A. Girod, V. Guglielmi 2009, Archaeometric study of shells of Helicidae from the Edera Cave. – Archaeometry 51, 151–173.

BORSATO et al. 2003 = A. Borsato, F. Cucchi, S. Frisia, R. Miorandi, M. Paladini, L. Piccini, M. Potleca, U. Sauro, C. Spötl, P. Tuccimei, I. M. Villa, L. Zini 2003, Ricostruzione climatica degli ultimi 17.000 anni da una stalagmite della Grotta Savi (Trieste, Italia). – Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geologica 80, 111–125.

BOSCHIAN, G. 1993, Continental deposits and archaeo- logical data in the Trieste Karst area (north-east Italy): evidence of sea-level changes and possible tectonic activity in the Late Pleistocene and Early Holocene. – Geologische Rundschau 82, 227–233.

BOSCHIAN, G. 1997, Sedimentology and Soil Micromor- phology of the Late Pleistocene and Early Holocene Deposits of Grotta dell’Edera (Trieste Karst, NE Italy). – Geoarchaeology 12 (3) 227–249.

BOSCHIAN, G. 2001, Early Upper Pleistocene lithic in- dustry from Caverna degli Orsi near San Dorligo della Valle (north-eastern Italy). – Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 12, 55–66.

BOSCHIAN, G., F. FUSCO 2007, Figuring out no-one’s land: Why was the karst deserted in the Late Glacial? – In: R. Whallon (ed.), Late Paleolithic environments and cultural relations around the Adriatic, BAR. International Series 1716, 15–26.

BOSCHIAN, G., E. MONTAGNARI-KOKELJ 2000, Prehistoric shepherds and Caves in the Trieste Karst (Northeastern Italy). – Geoarchaeology 15, 331–371.

BOSCHIN, F. 2020, Caprine mortality profiles from pre- historic cave‐sites of the northern Adriatic: livestock strategies or natural death? – International Journal of Osteoarchaeology 30, 3–12 [https://doi.org/10.1002/ oa.2824].

BOSCHIN, F., A. RIEDEL 2000, The late Mesolithic and Neolithic fauna of the Edera Cave (Aurisina, Trieste Karst): a preliminary report. – Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 8, 73–90.

BOSCHIN, F., A. RIEDEL 2011, Grotta dell’Edera (Carso Triestino): dati preliminari sui macromammiferi dei livelli sauveterriani. – In: A. Tagliacozzo, I. Fiore, S. Marconi, U. Tecchiati (eds.), Atti del 5° Convegno Nazionale di Archeozoologia,107–112, Rovereto.

BRONK RAMSEY, C. 2009, Bayesian analysis of radiocarbon dates. – Radiocarbon 51, 337–360.

BUDJA et al. 2013 = M. Budja, N. Ogrinc, A. Žibrat, D. Potočnik, D. Žigon, D. Mlekuž 2013, Transition to farm- ing – transition to milk culture: a case study from Mala Triglavca, Slovenia. – Documenta Prehistorica 40, 97–117.

BULL, G., S. PAYNE 1982, Tooth eruption and epiphysal fusion in pigs and wild boar. – In: B. Wilson, C. Grig- son, S. Payne (eds.), Ageing and Sexing Animal Bones from Archeological Sites, BAR. British Series 109, 55–71.

CANNARELLA, D., G. CREMONESI 1967, Gli scavi nella Grotta Azzurra di Samatorza nel Carso triestino. – Ri- vista di Scienze Preistoriche 22/2, 1–50.

CLARK, K, M. 1995, The later prehistoric and protohistoric dog: The emergence of canine diversity. – Archaeo- -Zoologia 7/2, 9–32.

CREMONESI, G. 1984, I livelli mesolitici della grotta della Tartaruga. – Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 5, 65–108.

CREMONESI et al. 1984 = G. Cremonesi, C. Meluzzi, C. Pitti, B. Wilkens 1984, Grotta Azzurra: Scavi 1982 (rapporto preliminare). – Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 5, 21–64.

CREZZINI et al. 2014 = J. Crezzini, F. Boschin, U. Wierer, P. Boscato 2014, Wild cats and cut marks: Exploitation of Felis silvestris in the Mesolithic of Galgenbühel/Dos de la Forca (South Tyrol, Italy). – Quaternary Interna- tional 330, 52–60.

DE GROSSI MAZZORIN, J., A. TAGLIACOZZO 1997, Dog remains in Italy from the Neolithic to the roman period. – Anthropozoologica 25–26, 429–440.

DELFINO, M., N. BRESSI 2000, L’erpetofauna olocenica proveniente dalla Grotta dell’Edera (Trieste). – Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 8, 115–125.

FLEITMAN et al. 2008 = D. Fleitman, M. Mudelsee, S. J. Burns, R. S. Bradley, J. Kramers, A. Matter 2008, Evi- dence for a widespread climatic anomaly at around9.2 ka before present. – Paleoceanography 23, PA1102.

FORENBAHER, S., T. KAISER, P. MIRACLE 2004, Pupićina Cave pottery and the Neolithic sequence in northeastern Adriatic. – Atti della Società per la preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia 14, 61–102.

GALLIZIA VUERICH, L., F., PRINCIVALLE 1994, Studio mineralogico e palinologico su alcuni sedimenti della Grotta dell’Edera (Carso Triestino): un tentativo di rico- struzione paleoclimatica. – Il Quaternario 7/1, 569–576.

GENTRY, A., J. CLUTTON-BROCK, C. P. GROVES 2004, The naming of wild animal species and their domestic derivatives. – Journal of Archaeological Science 31, 645–651.

GIROD, A. 2003, The Holocene molluscs of Edera Cave (Aurisina, northeastern Italy): qualitative and spatial analyses (1990–1997 excavations). – Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 13, 35–55.

GRANT, A. 1982, The use of tooth wear as a guide to the age of domestic ungulates. – In: B. Wilson, C. Grigson (eds.), Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeo- logical Sites, BAR. British Series 109, 91–108.

HABERMEHL, K. H. 1975. Altersbestimmung bei Haus- und Labortieren. – Hamburg, Berlin.

HABERMEHL, K. H. 1985. Altersbestimmung bei Wild-und Pelztieren. – Hamburg, Berlin.

HAMMER, Ø., D. A. T., HARPER, P. D., RYAN 2001, Past: Paleontological statistics software package for education and data analysis. – Palaeontologia Electronica 4, 1–9.

HANS, M., F. M. STEINER 1986, Die nicht-metrische Unterscheidung von Schäden mitteleuropäischer Baum- und Steinmarder (Martes martes und Martes foina, Mammalia). – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie B 88/89, 267–280.

HEMMER, H. 1993, Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Luchs- Nordluchs. – In: J. Niethammer, F. Krapp (eds.), Hand- buch der Säugetiere Europas. Bd. 5/II: Raubsäuger (Teil 2), 1119–1167, Wiesbaden.

JAMNIK et al. 2015 = P. Jamnik, A. Velušček, D. Josipovič, R. Čelesnik, B. Toškan 2015, Partizanska Jama cave and adjacent open air site – new Palaeolithic sites in Slovene Istria. The first Neanderthal fossil discovery in Slovenia may come with the first uncovering of Palaeolithic rock art. – Annales. Seria historia et sociologia 25, 705–732.

KALIGARIČ, M., M. CULIBERG, B. KRAMBERGER 2006, Recent Vegetation History of the North Adriatic Grasslands: Expansion and Decay of an Anthropogenic Habitat. – Folia Geobotanica 41, 241–258.

LAPINI et al. 1996 = L. Lapini, A., Dall’asta, L. Dublo, M. Spoto, E. Vernier 1996, Materiali per una teriofauna dell’Italia nord-orientale (Mammalia, Friuli-Venezia Giulia). – Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale 17, 149–248.

LYMAN, R. L., 1984, Vertebrate Taphonomy. – Cambridge. LYMAN, R. L., 2008, Quantitative Palaeozoology. – Cambridge.

MARIEZKURRENA, K. 1983, Contribución al conoscimiento del desarrollo de la dentición y el esqueleto postcraneal de Cervus elaphus. – Munibe 35, 149–202. MAROCCO, R. 1991, Evoluzione tardopleistocenica-olo- cenica del delta del F. Tagliamento e delle lagune di Marano e Grado (Golfo di Trieste). – Il Quaternario 4/1b, 223–232.

MARZOLINI, G. 1970, La Grotta dell’Edera. – Annali del Gruppo Grotte dell’Associazione XXX Ottobre 4, 19–35.

MASSEI, G., G. TOSO 1993, Biologia e gestione del cinghiale. – Istituto Nazionale per la fauna selvatica, Documenti tecnici 5, Bologna.

MCDONALD et al. 1977 = I. Mcdonald, G. Wenham, J. J. Robinson 1977, Studies on the reproduction in prolific ewes. 3. The development of size and shape of the foetal skeleton. – Journal of Agricultural Science 89, 373–391.

METCALFE, D., K. T. JONES 1988, A Reconsideration of Animal Body-Part Utility Indices. – American Antiquity 53, 486–504.

MIRACLE, P. T. 1997, Early Holocene foragers in the Karst of northern Istria. – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 24, 43–61.

MIRACLE, P. 2006, Neolithic Sheperds and their Herds in the Northern Adriatic Basin. – In: D. Serjeantson, D. Field (eds.), Animal in the Neolithic of Britain and Europe. Neolithic Studies Group Seminar Papers 7, 63–94.

MIRACLE, P., S. FORENBAHER 2006, Excavations at Pupićina Cave / Iskopavanja u Pupićinoj peći . – In: P. Miracle, S. Forenbaher (eds.), Prehistoric herders of northern Istria, The Archaeology of Pupićina Cave 1 / Pretpovijesni stočari sjeverne Istre. Arheologija Pupićine peći 1, Monografije i katalozi. Arheološki muzej Istre 14, 63–122.

MIRACLE, P., N. GALANIDOU, S. FORENBAHER 2000, Pioneers in the Hills: early Mesolithic Foragers at Šebrn Abri (Istria, Croatia). – Europaean journal of Archaeol- ogy 3, 293–329.

MLEKUŽ, D. 2005, The Ethnography of the Cyclops: Neo- lithic pastoralists in the eastern Adriatic. – Documenta Praehistorica 32, 15–51.

MLEKUŽ et al. 2008 = D. Mlekuž, M. Budja, R. Payton, C. Bonsall 2008, “Mind the Gap”: Caves, Radiocarbon Sequences, and the Mesolithic–Neolithic Transition in Europe – Lessons from the Mala Triglavca Rockshelter Site. – Geoarchaeology 23, 398–416.

MORIN, E. 2007, Fat composition and Nunamiut decision- making: a new look at the marrow and bone grease indices. – Journal of Archaeological Science 34, 69–82.

NISBET, R. 2000, Nota preliminare sull’antracologia dei depositi olocenici della Grotta dell’Edera, Carso triestino (scavi 1990-1999). – Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 8, 161–170.

OUTRAM, A. K. 2002, Bone Fracture and Within-bone Nutrients: an Experimentally Based Method for Inves- tigation Levels of Marrow Extraction. – In: P. Miracle, N. Milner (eds.), Consuming passions and patterns of consumption, McDonald Institute Monographs, 51–63, Cambridge.

PAYNE, S. 1973, Kill-off-patterns in sheep and goats: the mandibles from Aşvan Kale. – Anatolian Studies 23, 281–303.

PAYNE, S. 1985, Morphological distinctions between the mandibular teeth of young sheep, Ovis, and goats, Capra. – Journal of Archaeological Science 12, 139–147.

PAYNE, S., G. BULL 1988, Components of variation in measurements of pig bones and teeth, and the use of measurements to distinguish wild from domestic pig remains. – ArchaeoZoologia 2/1–2, 27–66.

PETRUCCI, G. 1997, Resti di fauna dai livelli neolitici e post-neolitici della Grotta del Mitreo nel Carso di Trieste (scavi 1967). – Atti della società per la Preistoria e Pro- tostoria della Regione Friuli – Venezia Giulia 10, 99–118.

PETRUCCI, G., A. RIEDEL, A. PESSINA 2000, La fauna del canale neolitico di Piancada (UD). – Atti del 2° Convegno Nazionale di Archeozoologia (Asti 1997), 193–200, Forlì.

PILAAR-BIRCH, S., P. T. MIRACLE 2017, Human Response to Climate Change in the Northern Adriatic During the Late Pleistocene and Early Holocene. – In: G. G. Monks (ed.), Climate Change and Human Responses, A Zooarchaeological Perspective, Vertebrate Paleobiol- ogy and Paleoanthropology Series, 87–100, Dordrecht.

POHAR, V. 1984, Favnistični ostanki mezolitske postaje na prostem Breg-Škofljica pri Ljubljani (Die Faunenreste der mesolithischen Freilandstation Breg-Škofljica bei Ljubljana). – Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 12, 7–27.

POLDINI, L. 1980, Übersicht über die Vegetation des Karstes von Triest und Görz (No-Italien) – Studia Geobotanica 1, 79–130.

R DEVELOPMENT CORE TEAM 2008 = R: A language and environment for statistical computing. – R foundation for Statistical Computing, Vienna.

RADMILLI, A. M. 1981, Considerazioni su alcune recenti pubblicazioni di preistoria del Friuli Venezia Giulia. – Atti della Società di Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 4, 73–88.

RASMUSSEN et al. 2007 = S. O. Rasmussen, B. M. Vinther, H. B. Clausen, K. K. Anderson 2007, Early Holocene climate oscillations recorded in three Greenland ice cores. – Quaternary Science Reviews 26, 1907–1914.

REIMER et al. 2013 = P. Reimer, E. Bard, A. Bayliss, J. W. Beck, P. G. Blackwell, C. Bronk Ramsey, C. E. Buck, H. Cheng, R. L. Edwards, M. Friedrich, P. M. Grootes, T. P. Guilderson, H. Haflidason, I. Hajdas, C. Hatté, T. J. Heaton, D. L. Hoffmann, A. G. Hogg, K. A. Hughen, K. F. Kaiser, B. Kromer, S. W. Manning, M. Niu, R. W. Reimer, D. A. Richards, E. M. Scott, J. R. Southon, R. A. Staff, C. S. M. Turney, J. Van Der Plicht 2013, In- tCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0-50,000 Years cal BP. – Radiocarbon 55, 1869–1887.

RICHARDSON et al. 1976 = C. Richardson, C. N. Herbert, S. Terlecki 1976, Estimation of the developmental age of the ovine fetus and lamb. – The Veterinary Record 90, 22–26.

RIEDEL, A. 1969, Contributi alla conoscenza dei mammiferi domestici olocenici sul Carso Triestino. – Atti e Memorie della Commissione Grotte “Eugenio Boegan” 8, 79–144.

RIEDEL, A. 1976, La fauna epipaleolitica della Grotta Benussi. – Atti e Memorie della Commissione Grotte “Eugenio Boegan” 15, 123–144.

ROWLEY-CONWY, P. A. 1996, Resti faunistici del Tar- diglaciale e dell’Olocene. – In: A. Guerreschi (ed.), Il sito preistorico del Riparo di Biarzo, Valli del Natisone, Friuli, Edizioni del Museo Friulano di Storia Naturale 39, 61–80.

ROWLEY-CONWY P., P. HALSTEAD, P. COLLINS 2002, Derivation and Application of a food Utility Index (FUI) for Europaean Wild Boar (Sus scrofa L.). – Enviromental Archaeology 7, 77–87.

SPATARO, M. 1999, La Caverna dell’Edera di Aurisina (TS): studio archeometrico delle ceramiche. – Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia 11, 63–88.

SPATARO, M. 2001, An interpretative approach to the prehistory of the Edera Cave in the Trieste Karst (northeastern Italy): the archaeometry of the ceramic assemblage. – Accordia Research Papers 8, 83–99.

TOMÈ, C., J.-D. VIGNE 2003, Roe deer (Capreolus capreo- lus) age at death estimates: New methods and modern reference data for tooth eruption and wear, and for epiphyseal fusion. – Archeofauna 12, 157–173.

TOŠKAN, B. 2009, Small terrestrial mammals (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) from the Early Holocene layers of Mala Triglavca (SW Slovenia). – Acta Carsologica 38/1, 117–133.

TOŠKAN, B., J. DIRJEC 2004, Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu / Remains of Large Lammals in Viktorjev Spodmol. – In: I. Turk (ed.), Viktorjev spodmol in Mala Triglavca, prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Viktorjev Spodmol and Mala Triglavca. Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, Opera Instituti Archaeo- logici Sloveniae 9, 135–167.

TOŠKAN, B., J. DIRJEC 2006, Veliki sesalci / Large mam- mals. – In: A. Gaspari (ed.), Zalog pri Verdu. Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja / Stone Age hunters’ camp at the western edge of the Ljubljansko barje, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 11, 165–188.

TOŠKAN, B., B. KRIŠTUFEK 2006, Noteworthy rodent records from the Upper Pleistocene and Holocene of Slovenia. – Mammalia 2006, 98–105 [Doi: 10.1515/ MAMM.2006.002].

TOŠKAN, B., J. DIRJEC, A. BAVDEK 2014, Lost in time? Repatriated animal remains from Anelli’s excavations at Betalov spodmol (SW Slovenia) – RMZ-materials and geoenvironment 61, 143–157.

TURK I., TOŠKAN, B., J. DIRJEC 2004, Sesalska favna / Mammalian fauna. – In: I. Turk (ed.), Viktorjev spodmol in Mala Triglavca, prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Viktorjev Spodmol and Mala Tri- glavca. Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Slo- veniae 9, 201–203.

TURK et al. 1992 = I. Turk, A. Bavdek, V. Perko, M. Culi- berg, A. Šercelj, J. Dirjec, P. Pavlin 1992, Acijev Spodmol pri Petrinjah, Slovenia (Die Höhle Acijev spodmol bei Petrinje, Slowenien). – Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 20, 27–48.

TURK et al. 1993 = I. Turk, Z. Modrijan, T. Prus, M. Culiberg, A. Šercelj, V. Perko, J. Dirjec, P. Pavlin 1993, Podmol pri Kastelcu – novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija (Podmol near Kastelec – A New Multi-layered Archaeological Site on the Karst in Slovenia). – Arheološki vestnik 44, 45–96.

VON DEN DRIESCH, A. 1976, A guide to the measurement of the animal bones from archaeological sites. – Peabody Museum Bulletins 1, Harvard.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-01

Kako citirati

Boschin, F. (2020). Ostanki velikih sesalcev holocenske starosti iz jame Stenašca/Grotta dell’Edera na Tržaškem Krasu (izkopavanja v letih 1990–2001). Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.11

Številka

Rubrike

Arheozoologija