Akten des IV. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens / Akti IV. mednarodnega kolokvija o problemih rimske provincialne umetnosti, Celje 8.-12. Mai / maj 1995, 1997

  • Barbara NADBATH

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2002-01-01
Kako citirati
NADBATHB. (2002). Akten des IV. internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens / Akti IV. mednarodnega kolokvija o problemih rimske provincialne umetnosti, Celje 8.-12. Mai / maj 1995, 1997. Arheološki Vestnik, (53). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8517
Rubrike
Nove slovenske arheološke monografije 1995-1998