Prazgodovinsko in poznoantično naselje Šumenje pri Podturnu

  • Danilo BREŠČAK
  • Janez DULAR

Povzetek

V članku je predstavljeno višinsko naselje Šumenje pri Podturnu, ki leži sredi dolenjskega gričevja vzhodno od Trebnjega. Manjše sondiranje, ki ga je leta 1979 izvedel Dolenjski muzej iz Novega mesta, je pokazalo, da je bila vzpetina poseljena že v pozni bronasti dobi, vendar pa ni bila utrjena z obzidjem. Posamične najdbe kažejo tudi na kratkotrajno poselitev v poznem latenu in morda ob koncu halštatskega obdobja. V pozni antiki je bilo na Šumenju manjše pribežališče, obdano z obzidjem. Vhod je bil odkrit na zahodni strani naselja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

.
Objavljeno
2002-01-01
Kako citirati
BREŠČAKD., & DULARJ. (2002). Prazgodovinsko in poznoantično naselje Šumenje pri Podturnu. Arheološki Vestnik, (53). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8408
Rubrike
Prazgodovinske dobe