Knežji grobovi v Kleinkleinu na avstrijskem Štajerskem

  • Markus Egg
Ključne besede: Avstrija, Štajerska, Kleinklein, starejša železna doba, starejše halštatsko obdobje, gomile, knežji grobovi, grobni ritual

Povzetek

V prispevku so opisane knežje gomile Hartnermichelkogel 1 in 2, Pommerkogel ter Kröllkogel, ki predstavljajo posebno grobišče iz starejšega halštatskega obdobja, ločeno od ostalih grobišč v okolici Burgstallkogla pri Kleinkleinu. Gre za največje in najbogatejše gomile vzhodnohalštatske kulturne skupine, ki je bila razširjena na območju doline reke Solbe, avstrijske in slovenske Štajerske, severovzhodne Hrvaške in zahodne Panonije. Prispevek obravnava njihovo kronološko zaporedje, grobno konstrukcijo in opremo ter pridatke. Opisan je razvoj pogrebnega obredja, ki je veljalo za elito v časovnem razponu 150 let, ter opredeljen družbeni status pokopanih oseb: šlo naj bi za kralje in ne le poglavarje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

COWEN, J. D. 1967, The Hallstatt Sword of Bronze: on the Continent and in Britain. – Proceedings of Prehistoric Society 33, 377–454.

DEHN, R., M. EGG, R. LEHNERT 2005, Das späthallstattzeitliche Fürstengrab im Hügel 3 von Kappel a. Rhein in Baden. – Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, Monographien 63.

DOBIAT, C. 1978–1979, Bemerkungen zu den “fünf ” Fürstengräbern von Kleinklein in der Steiermark. – Schild von Steier 15–16, 57–66.

DOBIAT, C. 1980, Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und seine Keramik. –Schild von Steier 1.

DOBIAT, C. 1990, Der Burgstallkogel bei Kleinklein I. – Marburger Studien Vor- und Frühgeschichte 13.

EGG, M. 1996, Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strettweg bei Judenburg in der Obersteiermark. – RömischGermanisches Zentralmuseum Mainz, Monographien 37.

EGG, M. 2012, Zur figuralen Kunst von Kleinklein. – In: C. F. E. Pare (ed.), Kunst und Kommunikation: Zentralisierungsprozesse in Gesellschaften des europäischen Barbarikums im 1. Jahrtausend v. Chr. Teilkolloquium des DFG-SPP 1171 Mainz 2008, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, Tagungen 15, 99–122.

EGG, M., D. KRAMER 2005, Krieger – Feste – Totenopfer. Der letzte Hallstattfürst von Kleinklein in der Steiermark. – Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, Mosaiksteine Forschung 1.

EGG, M., D. KRAMER 2013, Die hallstattzeitlichen Fürstengräber von Kleinklein in der Steiermark: der Kröllkogel. – Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, Monographien 110.

EGG, M., D.† KRAMER 2016, Die hallstattzeitlichen Fürstengräber von Kleinklein in der Steiermark: Die Hartnermichelkogel- und der Pommerkogel. – RömischGermanisches Zentralmuseum Mainz, Monographien 125.

GRILL, C., K. WILTSCHKE-SCHROTTA 2013, Anthropologische und archäozoologische Untersuchungergebnisse des Leichenbrandes. – In: M. Egg, D. Kramer 2013, 33–59.

PARE, C. 1991, Swords, wagon-graves and the beginning of the Early Iron Age in Central Europe. – Vorgeschliche Seminar Marburg, Kleine Schriften 37.

REICHENBERGER, A., C. DOBIAT 1985, Der Kröll­ -Schmiedkogel – Beiträge zu einem “Fürstengrab” der östlichen Hallstattkultur in Kleinklein (Steiermark). – Vorgeschichliche Seminar Marburg, Kleine Schriften 18.

SCHMID, W. 1933, Die Fürstengräber von Klein Glein in der Steiermark. – Prähistorische Zeitschrift 24, 219–282.

SMOLNIK, R. 1994, Der Burgstallkogel bei Kleinklein II. Die Keramik der vorgeschichtlichen Siedlung. – Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg 9.

TAGLIAMONTE, G. 2000, La terrribile Bellezza del Guerriero. – In: I Piceni e l’Italia medio-adriatica. Atti del XXII Convegno di Studi etruschi ed italici, Ascoli Piceno, Teramo, Ancona, 9–13 aprile 2000 (2003), 533–553, Pisa–Roma.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TIEFENGRABER, G., S. TIEFENGRABER 2015, Zum Stand der Erforschung hallstattzeitlicher “Zentralsiedlungen” in der Obersteiermark. – In: C. Gutjahr, G. Tiefengraber (eds.), Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 2. Internationalen Symposiums am 10. Und 11. Juni 2010 in Wildon, Internationale Archäologie 19, Hengist-Studien 3, 217–275, Rahden/Westf.

Objavljeno
2019-10-12
Kako citirati
EggM. (2019). Knežji grobovi v Kleinkleinu na avstrijskem Štajerskem. Arheološki Vestnik, (70). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7837
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije