Margareta Ana Hirschbäck-Merhar (1946–2018)

  • Anton Velušček
Ključne besede: /

Povzetek

/

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

DIRJEC, J., M. HIRSCHBÄCK-MERHAR, I. TURK 1984, Spodnja Bilpa. – Varstvo spomenikov 26, 201–202.

HIRSCHBÄCK-MERHAR, M. 1979, Sondiranje v vasi Čeplje in na hribu Spaha nad Preriglom. – Arheološki pregled 21, 231–233.

HIRSCHBÄCK-MERHAR, M. 1981a, Predgrad. – Varstvo spomenikov 23, 210.

HIRSCHBÄCK-MERHAR, M. 1981b, Prerigel = Brezovica. – Varstvo spomenikov 23, 227.

HIRSCHBÄCK-MERHAR, M. 1982a, Brezovica. – Varstvo spomenikov 24, 139–140.

HIRSCHBÄCK-MERHAR, M. 1982b, Kostel. – Varstvo spomenikov 24, 208–209.

HIRSCHBÄCK-MERHAR, G. 1984, Prazgodovinski depo Debeli vrh nad Predgradom (The Prehistoric Depot Debeli vrh above the Village of Predgrad). – Arheološki vestnik 35, 90–109. arheologinja (oz. arheolog) Pokrajinskega muzeja v Kočevju in nato tajnica na Oddelku za arheologijo, univerzitetno diplomirana arheologinja Greta, je to nedvomno bila. Umrla je v letu, ki ga je občina Kočevje razglasila za tematsko leto Kočevska = ogrlica kultur. Njegov logotip in poimenovanje je navdihnila ravno ogrlica, ki jo je odkrila in je doslej najstarejši izdelek iz jantarja, najden na Slovenskem. Anton Velušček

KORDIŠ, I. 2013, Predgovor / Preface. – V: Velušček (ur.) 2013, 7−9.

TERŽAN, B. 1984, O jantarju z Debelega vrha nad Predgradom (The Amber from Debeli vrh above the Village of Predgrad). – Arheološki vestnik 35, 110–118.

TERŽAN, B. 1987, Obredi in verovanje / Rituals and Religion. – V: Bronasta doba na Slovenskem. 18.–8. st. pr.n.š. / The Bronze Age in Slovenia. 18.–8. century BC, 65–78, Ljubljana.

VELUŠČEK, A. 1996, Kostel, prazgodovinska naselbina (Kostel, prähistorische Siedlung) – Arheološki vestnik 47, 55–134.

VELUŠČEK, A. (ur.) 2011, Spaha. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22.

VELUŠČEK, A. (ur.) 2013, Neznana Spaha / Unknown Spaha, Katalog. – Kočevje.

Objavljeno
2019-10-12
Kako citirati
VeluščekA. (2019). Margareta Ana Hirschbäck-Merhar (1946–2018). Arheološki Vestnik, (70). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7828
Rubrike
In memoriam