Poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški enorezni meči (messer) in bojni noži (bauernwehr) iz Ljubljanice

  • Tomaž Nabergoj
Ključne besede: Slovenija, Ljubljanica, pozni srednji vek, zgodnji novi vek, orožje, orodje, enorezni meči, bojni noži

Povzetek

Prispevek obravnava poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško enorezno hladno orožje iz Ljubljanice v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije: 8 enoreznih mečev, v virih imenovanih messer, in 49 bojnih nožev, imenovanih tudi kmečki ali hišni noži (bauernwehr ali hauswehr). To raznovrstno orožje, značilno za srednjeevropski prostor, je bilo v 15. in 16. st. zelo razširjeno, vendar ga je – z izjemo precejšnjega števila najdb iz Ljubljanice – v slovenskih muzejskih zbirkah ohranjenega zelo malo. Uporabljali so ga kot orožje ali tudi kot orodje – v boju, za zaščito na poti ali pri lovu (kot lovske nože), za vsakdanjo uporabo in kot del osebne noše ljudi predvsem nižjega stanu. Razporeditev najdb, odkritih predvsem na območjih Podpeči, Blatne Brezovice in Rakove Jelše, se ujema z razporeditvijo drugih vrst in skupin predmetov, tudi orožja, iz poznega srednjega in zgodnjega novega veka. Povezuje se z logiko izrabe prostora oziroma potovanja po reki in okoliškem ozemlju, predvsem z domnevnimi lokacijami pristanov na reki ali prehodov čeznjo.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ALEKSIĆ, M. 2007, Mediaeval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 15th Century. – Belgrade.

BALAŽIC, J., B. KERMAN (ur. / eds.) 1997, Pokrajinski Muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave. – Murska Sobota.

BAS, P.-H. 2013, The true edge: a comparison between self-defense fighting from German “fight-books” (Fechtbücher) and the reality of judicial sources (1400–1550). – Acta Periodica Duellatorum 1, 179–195.

BIZJAK, M. 2011, Udeležba kmečkega oziroma podložniškega sloja v vojaških formacijah v srednjem veku in vprašanje pripadnosti le-tega na bojiščih v tujini (Participation of peasantry, or serfdom, in medieval military formations and the question of their presence in foreign battlefields). – V / In: D. Mihelič, M. Bizjak (ur. / eds.), Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti, 57–66, Ljubljana.

BIZJAK, M., M. PREINFALK 2009, Turjaška knjiga listin II. Dokumenti 15. stoletja. – Thesaurus memoriae, Fontes 8.

CHANDLER, J. H. 2013, A brief examination of warfare by medieval urban militias in Central and Northern Europe. – Acta Periodica Duellatorum 1, 106–150.

DEJAK, V. 1995, Orožje iz Posavskega muzeja. – Posavski muzej Brežice 10.

DWB 1884, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, zv. / vol. 12, Leipzig 1884. ([http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GM04284#XGM04284] zadnji dostop / last access 12. 11. 2018).

DOLÍNEK, V., J. DURDÍK 1993, The Encyclopedia of European Historical Weapons. – Prague.

DÖRNHÖFFER, F. 1907–1909, Albrecht Dürers Fechtbuch. – Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 27/II, I–LXXXI ([http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jbksak1907_1909/0311/image?sid=82d294992ee06dfe1941aefe2b8d97a2] zadnji dostop / last access 12. 11. 2018).

FAJFAR, P. et al. 2013, Characterization of a Messer – The late-Medieval single-edged sword of Central Europe. – Materials Characterization 12, 232–241.

GASPARI, A. 2012a, Zgodovinski pregled in perspektiva podvodnega arheološkega raziskovanja v Sloveniji (Underwater archaeological investigation in Slovenia. Historical overview and perspectives). – V / In: A. Gaspari, M. Erič (ur. / eds.), Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji. Zbornik ob 128–letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884–2012), 13–72, Radovljica.

GASPARI, A. 2012b, Arheološki pregledi Ljubljanice 1998–2005. Konceptno-metodološki razvoj, raziskovalna problematika in katalog izbora najdb (Archaeological surveys of the River Ljubljanica in the 1998–2005 period. Development of concepts and methodologies, problems in research and catalogue of select finds). – V / In: A. Gaspari, M. Erič (ur. / eds.), Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji. Zbornik ob 128–letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884–2012), 177–224, Radovljica.

GASPARI, A. 2017, Reka Ljubljanica in fenomen vodnih najdb srednjeveških mečev iz obdobja od 11. do 15. stoletja / The River Ljubljanica and the phenomenon of medieval swords from the 11th to the 15th century in watery contexts. – Arheološki vestnik 68, 387–438.

GASPARI, A., M. ERIČ 2012, Začetne raziskave arheološkega najdišča v strugi Lahinje pri Flekovem mlinu v Črnomlju (Archaeological site in the riverbed of the Lahinja at Flekov mlin in Črnomelj). – V / In: A. Gaspari, M. Erič (ur. / eds.), Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji. Zbornik ob 128–letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884–2012), 369–378, Radovljica.

GRAFENAUER, B. 1974, Boj za staro pravdo v 15. in 16. stoletju na Slovenskem. – Ljubljana.

GROTKAMP-SCHEPERS, B., I. IMMEL, P. JOHNSSON, S. WETZLER 2015, Das Schwert – Gestalt und Gedanke / The Sword – Form and Thought. – Solingen.

GUŠTIN, M. (ur. / ed.) 2001, Srednjeveško Celje (Medieval Celje). – Archaeologia historica Slovenica 3.

HABÁŇ, P. 2005, Uhorská šabl´a z 15. storočia. – Pamiatky a múzeá 4, 58.

HILS, H.-P. 1985, Meister Johann Liechtenauers Kunst des langen Schwertes. – Europäische Hochschulschriften, ser. III, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, zv. 257. – Frankfurt am Main, Bern, New York.

HOFMANN, R. (ur. / ed.) 1997, Ritter, Burgen und Dörfer. Mittelalterliches Leben in Stadt und Land. Sonderausstellung zum 650. Todestag Konrads II. von Schlüsselberg. – Tüchersfeld.

HOŠEK, J. 2003, Metalografie ve službách archeologie. Stav metalografického výzkumu artefaktů staré kovářské výroby na severu a severovýchodĕ Čech (Metallography in the service of archaeology. The state of metallographic research into artefacts from old blacksmith´s production in North- and Northeast- Bohemia). – Praha.

HULL, J. 2005, The Fight-Book of Hugues Wittenwiller from Late 15th Century AD (komentiral in ur. / commented and ed. by J. Hull) (Arma®, The Association for Renaissance Martial Arts [http://www.thearma.org/Manuals/HW-Web.htm] zadnji dostop / last access 15. 11. 2018).

HUMMELBERGER, W. 1980, Die Bewaffnung der Bürgerschaft im Spätmittelalter am Beispiel Wiens. – V / In: Das Leben in der Stadt des Spätmittelalters. Internationaler Kongress Krems an der Donau 20. bis 23. September 1976, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse 325, Sitzungsberichte, Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs 2, 191–206.

HUYNH, M. et al. 2011, L´épée. Usages, mythes et symboles. Exposition du 28 avril au 26 septembre 2011. – Paris.

JAQUET, D. 2013, Fighting in the Fightschools late XVth, early XVIth century. – Acta Periodica Duellatorum 1, 47–66.

JAVOR BRIŠKI, M. 1995, Poznosrednjeveški osebni molitvenik. Raziskava in opis rokopisa NUKLj Ms 224 / Ein spätmittelalterliches Privatgebetbuch. Untersuchung und Beschreibung der Handschrift Ljubljana, National- und Universitätsbibliothek, Ms 224. – Magistrsko delo / M. A. thesis, Oddelek za germanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana.

JOHNSSON, P. 2015a, Die Geometrie und das mittelalterliche Schwert / Geometry and the Medieval Sword. – V / In: B. Grotkamp-Schepers, I. Immel, P. Johnsson, S. Wetzler, Das Schwert – Gestalt und Gedanke / The Sword – Form and Thought. Ausstellung / Exhibition. 26. Sep. 2015 – 28. Feb. 2016, 16–26, Solingen.

JOHNSSON, P. 2015b, Das Schwert in Bewegung / The Sword in Motion. – V / In: B. Grotkamp-Schepers, I. Immel, P. Johnsson, S. Wetzler 2015, Das Schwert – Gestalt und Gedanke / The Sword – Form and Thought. Ausstellung / Exhibition, 26. Sep. 2015 – 28. Feb. 2016, 28–40, Solingen.

KLUGE, F., E. SEEBOLD 1989, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. – Berlin.

KNIFIC, T., T. NABERGOJ 2016, Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

KNIFIC, T., T. NABERGOJ 2017, Medieval Stories from the Crossroads. – Ljubljana.

KORDIŠ, I. et al. 2015, Leukhup leuhkup woga gmaina. 500 let slovenskega kmečkega upora 1515. – Kočevje.

KOSI, M. 1998, Potujoči srednji vek. Cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem. – Zbirka ZRC 20.

KOVAČ, M. 2003, Ubojite oštrice. Hladno oružje na području Hrvatske od IX. do kraja XVIII. stoljeća. – Zagreb.

LAZAR, T. 2009, Vojaška zgodovina slovenskega ozemlja od 13. do 15. stoletja (Military history of the Slovenian territory from the 13th to 15th c.). – Doktorska disertacija / Dissertation, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana (neobjavljeno / unpublished).

LAZAR, T. 2012, Vitezi, najemniki in smodnik. Vojskovanje na Slovenskem v poznem srednjem veku. – Ljubljana.

LAZAR et al. 2015 = LAZAR, T., V. BUČIĆ, M. LOZAR ŠTAMCAR, L. BOKAL 2015, Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje, Zbirka Terminologišče. Fran (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU [http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/umetnost#v] zadnji dostop / last access 12. 11. 2018).

LAZAR, T. 2017a, Poznosrednjeveški messer – meč ”malega človeka“. – V / In: A. Miškec (ur. / ed.), Preteklost pod mikroskopom. Naravoslovne raziskave v muzeju, 97–102, Ljubljana.

LAZAR, T. 2017b, Pravi obraz zadnjega grofa Celjskega. – V / In: A. Miškec (ur. / ed.), Preteklost pod mikroskopom. Naravoslovne raziskave v muzeju, 139–144, Ljubljana.

LAZAR, T., T. NABERGOJ, P. BITENC (ur. / eds.) 2013, Vitez, dama in zmaj. Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem 2, Katalog. – Ljubljana.

LAZAR, T., T. NABERGOJ, P. BITENC (ur. / eds.) 2018, The Knight, the Lady and the Dragon. The Heritage of Medieval Warriors 2, Catalogue. – Ljubljana.

MAREK, L. 2006, Średniowieczne i nowożytne kordy ze Śłąska. – Acta Militaria Mediaevalia 2, 189–206.

MAREK, L. 2008, Broń biała na Śłąsku XIV–XVI wiek. – Wroclaw.

MAREK, L., A. MICHALAK 2008, Głowica kordu z wieży rycerskiej w Witkowie. – V / In: B. Gruszka (ur. / ed.), Ad Oderam fluvium, Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, 449–467, Zielona Góra.

MEINECKE, E. 2001, s.v. Messer. – Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 19, 607–608, Berlin, New York.

MICHALAK, A. 2004, Kord czy nóż bojowy? Uwagi o recepcji pewnej kategorii uzbrojenia plebejskiego na ziemiach polskich na marginesie znaleziska z Żar. – V / In: Odra – przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej? II Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Dychów 29 kwietnia-1 maja 2004 r., Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 2, 332–346, Zielona Góra.

MÜLLER, H. 1986, Alte Hieb-Stichwaffen. – Berlin.

MÜLLER, H. 2002, Albrecht Dürer. Waffen und Rüstungen. – Mainz.

MÜLLER, H., H. KÖLLING 1981, Europäische Hieb- und Stichwaffen aus der Sammlung des Museums für Deutsche Geschichte. – Berlin.

NABERGOJ, T. 2015, Srednjeveško orožje in bojna oprema iz reke Ljubljanice. – Doktorska disertacija / Dissertation, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana (neobjavljeno / unpublished).

NORMAN, A. V. B. 1980, The Rapier and Small-sword: 1460–1820. – London, New York.

OAKESHOTT, E. R. 1964, The Sword in the Age of chivalry. – Woodbridge.

OAKESHOTT, E. R. 19962, The Archaeology of Weapons. – Mineola.

OAKESHOTT, E. 2012, European Weapons and Armour. From the Renaissance to the Industrial Revolution. – Woodbridge. PAS I = P. Petru, D. Vuga, A. Dolenc, T. Knific, A. Jeločnik, N. Logar, H. Štular, E. Boltin-Tome, Podvodna pričevanja preteklosti. Najdbe v Ljubljanici (pridobitve l. 1981), Podvodna arheologija v Sloveniji I. – Ljubljana, 1982.

PIVK, O. 2009, Arhivski viri o Ljubljanici od 16. do 18. stoletja. – V / In: P. Turk, J. Istenič, T. Knific, T. Nabergoj (ur. / eds.), Ljubljanica – kulturna dediščina reke, 151–153, Ljubljana.

PRASSOLOW, J. A. 2009, Ein einzigartig verziertes Kampfmesser aus der Prussia-Sammlung. – Acta Praehistorica et Archaeologica 41, 263–274.

PREDOVNIK, K. 2003, Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem (The fortress of Kostanjevica (Veste Landestrost) at Stari grad above the village of Podboč- je). – Archaeologia historica Slovenica 4.

PURDEA, C. 2018, Arme sau unelte? Analiza unor artefacte din colecţia Muzeului Municipal Mediaş. – Buletinul Cercurilor Ştiintifice Studenţesţi 24, 175–206.

PUYPE, J. P., P. DE GRYSE 2006, Viersprachiges Lexikon der Gefäßwaffen. Deutsch – Niederländisch – Französisch – Englisch. – Monografische Reihe der Gesellschaft für Historische Waffen- und Kostümkunde, Sonnefeld.

PUYPE, J. P., H. STEVENS 2010, Arms and Armour of Knights and Landsknechts in the Netherlands Army Museum / Wapens van ridders en landsknechten in het nederlands Legermuseum. – Delft.

RECTOR, M. (prev. in ur. / transl. and ed.) 2006, Hans Talhoffer: Medieval Combat. A Fifteenth-Century Manual of Swordfighting and Close-Quarter Combat. – London.

RODE, J. 1997, Vrhnika skozi stoletja. – Ljubljana.

ROTH HEEGE, E. 2003, Drei spätmittelalterliche Waffenfunde aus dem Zugersee. – Tugium 19, 89–94.

SCHNEIDER, H., K. STÜBER 1980, Waffen im Schweizerischen Landesmuseum. Griffwaffen 1. – Zürich.

SEITZ, H. 1965, Blankwaffen 1. Geschichte und Typentwicklung im europäischen Kulturbereich von der prähistorischen Zeit bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. – Braunschweig.

SIJARIĆ, M. 2004, Mačevi 10.–15. stoljeća iz Bosne i Hercegovine. – Sarajevo.

SIJARIĆ, M. 2014, Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. – Sarajevo.

SIMONITI, V. 1991, Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju. – Ljubljana.

ŠVAJNCER, J. J. 2007, Meči, bodala, noži. – Logatec.

TAKÁCS, I. (ur. / ed.) 2006, Sigismundus. Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437. Ausstellungskatalog. – Luxemburg.

TANCIK, F. 1971, Orožje in bojna oprema od naselitve Slovencev do 17. stoletja. – Ljubljana.

TANCIK, F. 1973, Vojna stroka v obdobju od leta 1500 do 1650. – V / In: Kmečki punti na Slovenskem. Razprave in katalog dokumentov, Situla 13, 69–92.

TESTART, A. (ur. / ed.) 2012, Les armes dans les eaux. Questions d´interprétation en archéologie. – Paris.

THOMAS, B., O. GAMBER 1976, Katalog der Leibrüstkammer 1. Der Zeitraum von 500 bis 1530. – Führer durch das Kunsthistorische Museum 13.

TRESP, U. 2004, Söldner aus Böhmen im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und Heeresorganisation im 15. Jahrhundert. – Krieg in der Geschichte 19. – Paderborn, München, Wien, Zürich ([soeldner aus boehmen 1525704520bsb00045259.pdf] zadnji dostop / last access 13. 11. 2018).

TURK, P., J. ISTENIČ, T. KNIFIC, T. NABERGOJ (ur.) 2009a, Ljubljanica – kulturna dediščina reke. – Ljubljana.

TURK, P., J. ISTENIČ, T. KNIFIC, T. NABERGOJ (eds.) 2009b, The Ljubljanica – a River and its Past. – Ljubljana.

VRHOVEC, I. 1895, Čolnarji in brodniki na Ljubljanici in Savi. – Zabavna knjižica 9, Ljubljana.

WAISSENBERGER, R. 1977, Die wehrhaften Bürger Wiens. – V / In: G. Düriegl, R. Mikula, M. Sostek (ur. / eds.), Das Wiener Bürgerliche Zeughaus. Rüstungen und Waffen aus fünf Jahrhunderten, 20–38, Wien.

WANKE, T. 2009, Anderthalbhänder – Zweihänder – Langes Schwert. Zu Klassifikation, Nutzung und Bezeichnung der großen Schwerter des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. – Bamberg ([https://dnb.info/994645821/34] zadnji dostop / last access 21. 11. 2018).

WANKE, T. 2014, Das Schwert im Spiegel der Fechtbücher. – V / In: L. Deutscher, M. Kaiser, S.Wetzler (ur. / eds.), Das Schwert – Symbol und Waffe, 171–185, Rahden/Westf.

WEGELI, R. 1929, Inventar der Waffensammlung des Bernischen historischen Museums in Bern II. Schwerter und Dolche. – Bern.

WESTPHAL, H. H. 2015, Hirschfänger. Zur historischen Entwicklung jagdlicher Seitenwaffen. – Berlin.

WIERSCHIN, M. 1965, Meister Johann Liechtenauers Kunst des Fechtens. – München.

WUTTE, M. 1916, Vom alten Landsturm. – Carinthia I, 19–57.

ŽÁKOVSKÝ, P. 2008, Tesáky ze sbírek Státního hradu Zvíkova. – Castellologica bohemica 11, 461–472.

ŽÁKOVSKÝ, P. 2011, Tesák z holešické tvrze na Příbramsku. – V / In: O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski (ur. / eds.), Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, 515–530, Łódź.

ŽÁKOVSKÝ, P. 2013, “…s tesákem aby žádný v městečku do krčmy nechodil, pakli bude choditi, jdi na své právo”, aneb nález tesáku v pochvě z Opavy. – Časopis Slezského zemského muzea, Série B, 62, 319–338.

ŽÁKOVSKÝ, P. 2014a, Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku (Dussacks and issue of single-edged weapons of Medieval and Early ModernAge). – Doktorska disertacija / Dissertation, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie, Brno (neobjavljeno / unpublished).

ŽÁKOVSKÝ, P. 2014b, Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. Katalog. – Doktorska disertacija / Dissertation, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie, Brno (neobjavljeno / unpublished).

ŽARGI, M. 1993, Bitka pri Sisku 1593–1993. – Ljubljana.

ŽARGI, M. 2009, Valvasorjeva Ljubljanica. – V / In: P. Turk, J. Istenič, T. Knific, T. Nabergoj (ur.), Ljubljanica – kulturna dediščina reke, 154–158, Ljubljana.

Objavljeno
2019-10-12
Kako citirati
NabergojT. (2019). Poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški enorezni meči (messer) in bojni noži (bauernwehr) iz Ljubljanice. Arheološki Vestnik, (70). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/7637
Rubrike
Srednji vek