Venetski napis *Ts 3 s Kaštelirja nad Kortami

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.09

Ključne besede:

Slovenija, Kaštelir nad Kortami, siva venetska keramika, venetski napis, paleografija

Povzetek

Na odlomku skodele s Kaštelirja nad Kortami, izdelane iz sive prečiščene gline, je bil ohranjen napis v venetskem alfabetu. Napis *Ts 3 je ohranjen v celoti in vsebuje štiri grafeme vose, pri čemer interpretacija tretjega grafema ostaja nekoliko težavna. Sekvenca najverjetneje predstavlja osebno ime, morda v okrnjeni obliki, ki pa v korpusu venetskih napisov zaenkrat nima znane vzporednice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Luka Repanšek

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2
SI–1000 Ljubljana
https://orcid.org/0000-0001-6530-7597

Maša Saccara

Pokrajinski muzej Koper
Kidričeva ulica 19
SI-6000 KOPER

Literatura

CASSANI et al. 2007 = G. Cassani, S. Cipriano, P. Donat, R. Merlatti 2007, Il ruolo della ce- ramica grigia nella romanizzazione dell’Italia nord-orientale: produzione e circolazione. – In: G. Cuscito, C. Zaccaria (eds.), Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. Territorio-Economia-Società, Antichità Altoad- riatiche 65, 1, 249–281.

CREVATIN, F. 1997, Nuovo testo Venetio da Trieste. – Incontri linguistici 20, 231.

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., P. TURK 2018, Iron Age stories from the crossroads. – Ljubljana.

MARINETTI, A. 1999, Iscrizioni venetiche. Aggiornamento 1988–1998. – Studi Etruschi 63, 461–476.

MASELLI SCOTTI F. (ed.) 1997, Il Civico Museo Archeologico di Muggia. Permanent exhibition catalogue / Katalog stalne razstave. – Trieste/Trst.

PELLEGRINI, G. B., A. L. PROSDOCIMI 1967, La lingua venetica I–II. – Padova, Firenze.

PELLEGRINI, G. B. 1981, Osservazioni epigrafiche (Epigrafska ugotavljanja). – Arheološki vestnik 32, 311–314.

REPANŠEK, L. 2022, Posoškovenetski areal v luči novejših epigrafskih najdb (Isonzian Venetic inscriptions in the light of recent finds). – Arheološki vestnik 73, 601–615. (DOI: 10.3986/AV.73.16)

SAKARA SUČEVIĆ M., 2012, Prazgodovinska keramika med Miljskim zalivom in porečjem Mirne. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem (neobjavljeno / unpublished).

SAKARA SUČEVIĆ et al. 2010 = M. Sakara Sučević, A. Preložnik, A. Ogorelec 2010, Preliminarno poročilo o zaščitnih arheoloških raziskavah na Kaštelirju nad Kortami, parc. št. 1706, k.o. Dvori na Izolo 2.4. –21.4.2010 (neobjavljeno poročilo / unpublished report; Arhiv / Archive: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran. Koper).

TOMAŽ A., SAKARA SUČEVIĆ M., 2017, Arheološke raziskave na lokaciji Kaštelir nad Kortami v letu 2014. – Studia Hereditari Universitatis 5/2, 71–100.

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Repanšek, L., & Saccara, M. (2023). Venetski napis *Ts 3 s Kaštelirja nad Kortami. Arheološki Vestnik, 74, 309–314. https://doi.org/10.3986/AV.74.09

Številka

Rubrike

Epigrafika