Naselbina na Soviču nad Postojno iz bronaste in železne dobe

  • Manca Omahen Gruškovnjak
Ključne besede: JZ Slovenija, notranjska, Postojna, srednja in pozna bronasta doba, starejša železna doba, naselbina, lončenina

Povzetek

V prispevku predstavljamo rezultate arheoloških raziskav, ki so v letih 2016, 2017 in 2020 potekale na najdišču Sovič nad Postojno, že znano prazgodovinsko in rimsko naselbino. Pri tem so bili odkriti naselbinski ostanki iz bronaste in starejše železne dobe, poznega latena, rimskega obdobja in novega veka.

Prispevek se osredotoča na najdbe iz bronaste in starejše železne dobe. najstarejše najdbe segajo v čas srednje bronaste dobe, najmlajše pa na konec starejše železne dobe. Lončenina kaže na povezave s severovzhodno Italijo, zahodno Slovenijo in Istro, pa tudi z Ljubljansko kotlino.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Manca Omahen Gruškovnjak

Avgusta d.o.o.
Mestni trg 15
SI-5280 Idrija

in/and
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za arheologijo
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

BALISTA, C., P. CÀSSOLA GUIDA 2007a, La sezione dell’aggere (1987) e il saggio D. – V: P. Càssola Guida, C. Balista, Gradisca di Spilimbergo. Indagini di scavo in un castelliere protostorico 1987-1992, Studi e ricerche di protostoria mediterranea 7, 25–39.

BALISTA, C., P. CÀSSOLA GUIDA 2007b, Le sequenze dell’età del ferro (fasi evolute). – V: P. Càssola Guida, C. Balista, Gradisca di Spilimbergo. Indagini di scavo in un castelliere protostorico 1987-1992, Studi e ricerche di protostoria mediterranea 7, 69–91.

BAVDEK, A. 2006, Postojna – arheološko najdišče Sovič. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41 (2000–2004), 153–154.

BORGNA, e. 1997a, US120. – V: F. Maselli Scotti (ur.), Il civico museo archeologico di Muggia, 104–105, Muggia. BORGNA, e. 1997b, Considerazioni sul castelliere di elleri. L’età del ferro. – V: F. Maselli Scotti (ur.), Il civico museo archeologico di Muggia, 135–138, Muggia.

BORGNA, e. 1994, I materiali. – V: P. Càssola Guida, e. Borgna, Pozzuolo del Friuli I. I resti della tarda età del bronzo in località Braida Roggia, Studi e ricerche di protostoria Mediterranea 2, 41–187.

BORGNA et al. 2018 = e. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza, K. Mihovilić, G. Tasca, B. Teržan, S. Vitri 2018, Il Caput Adriae tra Bronzo Finale e antica età del ferro. – V: e. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur.), Preistoria e protostoria del Caput Adriae, Studi di preistoria e protostoria 5, 173–180.

BOTTI, J. 2006, Pramarine di Sesto al Réghena. Commistioni culturali di un sito del bronzo recente tra radicamento territoriale e contatti Padano-Adriatici. – Aquileia nostra 76, 45–98.

BRATINA, P. 2014, 38. Tomaj. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 587–594.

BRATINA, P. 2018, Bronze and Iron Age settlements in the Kras and the Vipava Valley, Slovenia. – V: e. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur.), Preistoria e protostoria del Caput Adriae, Studi di preistoria e protostoria 5, 173–180.

CARDARELLI, A. 1983, Castellieri nel Carso e nell’Istria: cronologia degli insediamenti fra media età del bronzo e prima età del ferro. – V: Preistoria del Caput Adriae, 87–118, Udine.

CÀSSOLA GUIDA, P., C. BALISTA 2007, Gradisca di Spilimbergo. Indagini di scavo in un castelliere proto- storico 1987-1992. – Studi e ricerche di protostoria mediterranea 7.

CÀSSOLA GUIDA, P., S. CORAZZA 2005, Dati recenti sull’assetto insediativo dell’alta pianura udinese fra età del bronzo e età del ferro. – V: G. Bandanelli, e. Montagnari Kokelj (ur.), Carlo Marchesetti e i castellieri 1903-2003. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, 221–238, Trieste.

CÀSSOLA GUIDA, P., S. VITRI 1988, La ceramica dei castellieri. – V: T. Miotti (ur.), I Castelli del Friuli 7, 221–259, Udine.

CESTnIK, V. 2009, Željeznodobna nekropola Kaštel kod Buja / Iron Age necropolis Kaštel near Buje. – Mono- grafije i katalozi 18.

CRISMANI, A. 2005, Gli scavi di Carlo Marchesetti al casteliere di Cattinara: i materiali protostorici. – V: G. Bandelli, e. Montagnari Kokelj (ur.), Carlo Marchesetti e i castellieri 1903-2003. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Castello di Duino (Trieste), 14–15 novembre 2003, 117–148, Trieste.

DEGRASSI, V. 1997, Il sito archeologico di elleri: la peri- odizzazione. – V: F. Maselli Scotti (ur.), Il civico museo archeologico di Muggia, 95–97, Muggia.

DULAR, J. 2013, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27. DOI: https://doi. org/10.3986/9789612546038

DULAR, J. 2018, Kronološka slika železnodobne nasel- bine Most na Soči. – V: J. Dular, S. Tecco hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 249–306. DOI: https://doi. org/10.3986/9789610501091

DULAR, J., B. KRIŽ 2004, Železnodobno naselje na Cvin- gerju pri Dolenjskih Toplicah (eisenzeitliche Siedlung auf dem Cvinger bei Dolenjske Toplice). – Arheološki vestnik 55, 207–250.

FABEC, T. 2017, 102. Postojna – arheološko najdišče Sovič. – Varstvo spomenikov. Poročila 52 (2015–2016), 170–171. FABEC, T., M. VINAZZA 2018, Tomaj: Gradišče in Ta- bor. Poskus prepoznavanja dinamik preoblikovanja tomajskega griča od prazgodovine do danes. – Goriški letnik 42, 9–44.

FLEGO, S., L. RUPeL 1993, Prazgodovinska gradišča Tržaške pokrajine. – Trst.

GRAHEK, L. 2016, Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Stična. Iron Age Settlement Pottery. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549244

GRAHEK, L. 2018, naselbinska keramika z Mosta na Soči / Pottery from the settlement at Most na Soči. – V: J. Dular, S. Tecco hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 249–306. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

GUŠTIN, M. 1973, Kronologija notranjske skupine (Crono- logia del gruppo preistorico della notranjska (Carniola Interna)). – Arheološki vestnik 24, 461–506.

GUŠTIN, M. 1979, Notranjska. K začetkom železne dobe na severnem Jadranu / Zu den Anfängen den Eisenzeit an der nördlichen Adria. – Katalogi in monografije 17.

HELLMUTH, A. 2014, Butter, Wein oder honig? Betrach- tungen zu einer besonderen Gefäßbodenform aus der Gradina von Monkodonja bei Rovinj in Istrien (Maslo, vino ali med? Razmislek o posebni obliki dna posod z Gradine Monkodonja pri Rovinju v Istri). – V: S. Tecco hvala (ur.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 75–76. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503651

HORVAT, J. 1997, Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerim- ska naselbina v severozahodni Istri / A Prehistoric and Early Roman Settlement in Northwestern Istria. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503170

HORVAT, J. 2005, Poselitev na Pivškem in ob zgornjem toku Reke od pozne bronaste dobe do pozne antike / Settlement in the Pivka Area and Along the Upper Course of the Reka River From the Late Bronze Age to the Late Antique Period. – V: A. Mihevc (ur.), Kras. Voda in življenje v kamniti pokrajini / Water and life in a rocky landscape, 220–248, Ljubljana.

HORVAT, M. 1999, Keramika. Tehnologija keramike, tipo- logija lončenine, keramični arhiv. – Razprave Filozofske fakultete, Ljubljana.

JAKIČ, I. 1995, Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem. – Radovljica.

KOS, J., e. UMEK 1985, Postojna, podoba od trga do mesta. – V: R. Gospodarič (ur.), Ljudje in kraji ob Pivki 2, 99–120, Postojna.

LONZA, B. 1977, Appunti sui castellieri dell’Istria e della provincia di Trieste. – Società per la Preistoria e Proto- storia della regione Friuli Venezia Giulia 2.

LONZA, B. 1981, La ceramica del castelliere degli Elleri. – Società per la Preistoria e Protostoria della regione Friuli Venezia Giulia 4.

MASELLI SCOTTI, F. 1983a, Cattinara. – V: Preistoria del Caput Adriae, 207–209, Udine.

MASELLI SCOTTI, F. 1983b, Stazione del terzo ramo del Timavo. – V: Preistoria del Caput Adriae, 209–211, Udine.

MIHOVILIĆ, K. 2001, Nezakcij. Prapovijesni nalazi 1900. – 1953 / Nesactium. Prehistoric finds 1900 – 1953. – Monografije i katalozi 11.

MIZZAN, S. 1989, S. Polo. – V: e. Montagnari Kokelj (ur.), Il Carso goriziano tra protostoria e storia. Da Castellazzo a San Polo. Catalogo della mostra, 107–112, Gorizia.

MIZZAN, S. 1996, La ceramica. – V: P. Càssola Guida, S. Mizzan, Pozzuolo del Friuli II, 1. La prima età del ferro nel settore meridionale del castelliere. Lo scavo e la ceramica, Studi e ricerche di protostoria Mediterranea 4, 43–368.

MIZZAN, S. 1997, L’età dei castellieri. – V: F. Maselli Scotti (ur.), Il civico museo archeologico di Muggia, 39–43, 48–51, Muggia.

MURGELJ, I. 2013, Podsmreka pri Višnji Gori. – Arheologija na avtocestah Slovenije 42. [https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/42_pod- smreka_pri_visnji_gori.pdf ]

MURGELJ, I. 2018, Krška jama – mesto večnega počitka v srednji bronasti dobi (Krška jama – place of eternal rest in the Middle Bronze Age). – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, 53–70, Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610600855

OMAHEN, M. 2017, 101. Postojna – arheološko najdišče Sovič. – Varstvo spomenikov. Poročila 52 (2015–2016), 169–170.

OMAHEN, M. 2018, 126. Postojna – arheološko najdišče Sovič. – Varstvo spomenikov. Poročila 53 (2017), 212–214.

PAHIČ, S. 1972, Pobrežje. – Katalogiin monografije 6.

PERONI, R. 1994, Introduzione alla preistoria italiana. – Roma-Bari.

PLACER, L. 1995, O zgradbi Soviča nad Postojno. – Ge- ologija 37–38, 551–560.

POGGIANI KeLLeR, R. 1994, I reperti argheologici dal sito e dall’abitato di Ponte s. Marco. – V: R. Poggiani Keller (ur.) Il villagio preistorico e le fornaci di Ponte s. Marco. Scavi archeologici 1990-1991. Tra media età del bronzo e i età del ferro nel comune di Calcinato, 93–133, Calcinato.

ROZMAN, B. 2004, Keramika iz prazgodovinske naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša) (Pottery from the prehistoric settlement in Kranj (the Pavšlar house)). – Arheološki vestnik 55, 55–109.

RUARO LOSERI et al. 1977 = L. Ruaro Loseri, G. Steffè De Piero, S. Vitri, G. Righi 1977, La necropoli di Bre- žec presso S. Canziano del Carso. Scavi Marchesetti 1896–1900. – Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte. Monografie di Preistoria 1.

SAKARA SUČEVIĆ, M. 2004, Kaštelir. Prazgodovinska naselbina pri Novi vasi / Brtonigla (Istra) (Prehistoric settlement near Nova vas / Brtonigla (Istria) ). – Annales Mediterranea.

SAKARA SUČEVIĆ, M. 2012, Prazgodovinska keramika med Miljskim zalivom in porečjem Mirne. – Doktorska disertacija, Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem (neobjavljeno).

SVETLIČIČ, V. 1997a, Prazgodovinska keramika / Prehi- storic pottery. – V: J. horvat, Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri / A Prehistoric and Early Roman Settlement in Northwestern Istria, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3, 39–56. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503170

SVETLIČIČ, V. 1997b, Zaključek. Prazgodovina / Conclu- sion. Prehistory. – V: J. horvat, Sermin. Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri / A Prehistoric and Early Roman Settlement in Northwe- stern Istria, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3, 113–116. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503170

SVOLJŠAK, D., J. DULAR 2016, Železnodobno naselje Most na Soči. Gradbeni izvidi in najdbe / The Iron Age Settlement at Most Na Soči. Settlement Structures and Small Finds. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 33. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612549367

SVOLJŠAK, D., A. POGAČnIK 2001, Tolmin. Prazgodovinsko grobišče 1. Katalog / Tolmin. The prehistoric cemetery 1. Catalogue. – Katalogi in monografije 34.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014a, Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo 1. – Doktorska disertacija, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno).

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014b, Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo 2. – Doktorska disertacija, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno).

TASCA, G., C. PUTZOLU, D. VICENZUTTO 2018, In- dicatori di ‚“confini” o di trapasso graduale tra settori culturali adiacenti nell’età del bronzo della pianura friuliana. – V: e. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (ur.), Preistoria e protostoria del Caput Adriae, Studi di preistoria e protostoria 5, 355–370.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–536.

TERŽAN, B. 2002, Kronološki oris / Chronological outline. – V: D. Svoljšak, A. Pogačnik, Tolmin. Prazgodovinsko grobišče 2. Razprave / Tolmin. The prehistoric cemetery 2. Treatises, Katalogi in monografije 35, 85–102.

TeRŽAn, B., n. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributio alia cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24, 416–460.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, n. TRAMPUŽ-OREL 1984, Most na Soči (S. Lucia) 2. Szombathyjeva izkopavanja. Table / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Tafelband. – Katalogi in monografije 23/2.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, n. TRAMPUŽ-OREL 1985, Most na Soči (S. Lucia) 2. Szombathyjeva izkopavanja. Tekst / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Text. – Katalogi in monografije 23/1.

TOMAŽIČ, S., S. OLIĆ 2009, Šiman pri Gotovljah. – Arheologija na avtocestah Slovenije 9. [https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publi- cation/009_siman_pri_gotovljah.pdf ]

UREM, D. 2012, Limska gradina. Keramika s područja nekropole / The Limska gradina hillfort. Pottery from the cemetery area. – Monografije i katalozi 21.

URLEB, M. 1974, Križna gora pri Ložu. Halštatska nekropola / Hallstattzeitliches Gräberfeld Križna gora. – Katalogi in monografije 11.

URLEB, M. 1975, Postojna. – V: Arheološka najdišča Slo- venije, 158, Ljubljana.

URLEB, M. 1985, Arheološke najdbe iz Postojne. – V: R. Gospodarič (ur.), Ljudje in kraji ob Pivki 2, 133–144, Postojna.

URLEB, M. 1990, Grad Šmihel pod nanosom. Rezultati zaščitnih izkopavanj (Grad bei Šmihel unter dem nanos. Resultate der Schutzgrabungen). – Arheološki vestnik 41, 89–104.

VITRI, S., S. CORAZZA 2003, L’insediamento dell’eta del Ferro di Carlino-Fortin nei pressi della foce del fiume Zellina (Udine – Friuli Venezia Giulia). – V: F. Lenzi (ur.) L’Archeologia dell’Adriatico dalla Preistoria al Medioevo. Atti del convegno internazionale, Ravenna, 7-8-9 giugno 2001, 196–203, Bologna.

VOJAKOVIĆ, P. 2013, Prazgodovinska Emona. Novo od- krita protourbana naselbina na Prulah in njeno mesto v času in prostoru 1. – Doktorska disertacija, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno).

VOJAKOVIĆ, P. 2013b, Prazgodovinska Emona. Novo od- krita protourbana naselbina na Prulah in njeno mesto v času in prostoru 2. – Doktorska disertacija, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno).

GRUDEN, G. 2020, Poročilo o arheoloških raziskavah na Soviču v Postojni (19-0569). – Poročilo. hrani: arhiv ZVKDS, Oe nova Gorica.

JERALA et al. 2015 = M. Jerala, T. Fabec, B. Orehek, n. Veršnik, D. Mlekuž, Š. Karo, T. Mulh 2015, Poročilo o izvedeni oceni škode zaradi žledoloma na izboru arheoloških najdišč Primorske, Notranjske in Gorenjske. – Poročilo. hrani: arhiv ZVKDS, CPA, nova Gorica, Ljubljana.

JOSIPOVIČ, D., A. JURCA, J. RUPNIK 2011, Poročilo ob spremljavi gradbenih del na Majlontu v Postojni. – Po- ročilo. hrani: arhiv ZVKDS, Oe nova Gorica.

OMAHEN, M., J. RUPNIK 2017a, Prvo strokovno poročilo o raziskavah ob gradnji na arheološkem najdišču Sovič

(parcela št. 1621/1 in 1621/4, k.o. 2490 Postojna). – Poročilo. hrani: arhiv ZVKDS, Oe nova Gorica.

OMAHEN, M., J. RUPNIK 2017b, Prvo strokovno poročilo o arheološkem testnem izkopu na arheološkem najdišču Sovič (parcela št. 1621/1 in 1621/4, k.o. 2490 Postojna). – Poročilo. hrani: arhiv ZVKDS Oe, nova Gorica.

OMAHEN, M., J. RUPNIK 2019, Prvo strokovno poročilo o raziskavah ob gradnji in arheološkem testnem izkopu na arheološkem najdišču Sovič (parcela št. 1621/1 in 1621/4, k.o. 2490 Postojna). – Poročilo. hrani: arhiv ZVKDS, Oe nova Gorica.

RUTAR, G. 2015, Postojna – arheološko najdišče Sovič. EŠD 9601. Metode 1–4. – Poročilo. hrani: arhiv ZVKDS, Oe nova Gorica.

Objavljeno
2021-06-13
Kako citirati
Omahen GruškovnjakM. (2021). Naselbina na Soviču nad Postojno iz bronaste in železne dobe. Arheološki Vestnik, 72, 309-334. https://doi.org/10.3986/AV.72.10
Rubrike
Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije