Vol 45, No 3 (2016)

ESTONIA ONLINE

Edited by / Uredila Mare Kõiva & Jurij Fikfak

Table of Contents

ESTONIA ONLINE - Edited by / Uredila Mare Kõiva & Jurij Fikfak

Liisi Laineste PDF
FROM JOKE TALES TO DEMOTIVATORS. A DIACHRONIC LOOK AT HUMOROUS DISCOURSE IN FOLKLORE
OD ŠALJIVIH PRIPOVEDI DO DEMOTIVATORJEV. DIAHRONI POGLED NA HUMOREN DISKURZ V FOLKLORI
7-25

Anneli Baran PDF
POLITICAL RHETORIC AND PUBLICITY IN THE DIGITAL AGE
POLITIČNA RETORIKA IN OGLAŠEVANJE V DIGITALNI DOBI
27-42

Liisa Granbom-Herranen PDF
SMS MESSAGES IN A DAILY FINNISH NEWSPAPER. THE CONTEXT OF PROVERB PERFORMANCES
SMS SPOROČILA V FINSKEM ČASOPISU. KONTEKST IZVEDB PREGOVOROV
43-60

Ell Vahtramäe PDF
ORAL HISTORY ONLINE. VIEWS ON AGRICULTURE IN THE ESTONIAN SSR
SPLETNA USTNA ZGODOVINA. POGLEDI NA SOVJETSKO REPUBLIKO ESTONIJO
61-88

ARTICLES / RAZPRAVE - Edited by / Uredila Ingrid Slavec Gradišnik

Katalin Munda Hirnök, Mojca Medvešek PDF
ČEZMEJNA MOBILNOST PORABSKIH SLOVENCEV
CROSS-BORDER MOBILITY OF THE PORABJE SLOVENIANS
91-113

Poročila o knjigah in dogodkih / Book Reviews and Reports

Mojca Ravnik PDF
MARIJA KLOBČAR: NA POTI V KAMNIK 1-16

Mateja Habinc PDF
JERNEJ MLEKUŽ (UR.): VENČEK DOMAČIH. PREDMETI, SLOVENCEM SVETI 17-22

Milena Mileva Blažić PDF
MONIKA KROPEJ TELBAN: TIPNI INDEKS SLOVENSKIH LJUDSKIH PRAVLJIC. ŽIVALSKE PRAVLJICE IN BASNI 23-26