Vol 4 (2001)


Table of Contents

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Marjeta Šašel Kos PDF
Belin
Belin
9-16

Nikolai Mikhailov PDF
Traktat o slovanskih bogovih iz XVII. stol.: M. Fren(t)zel, Dissertationes historicae tres de idolis Slavorum
Ein Traktat über die slawischen Götter aus dem XVII. Jh.: M. Fren(t)zel, Dissertationes historicae tres de idolis Slavorum
17-24

Volker Schmidt PDF
Tierische und menschliche Bauopfer bei den Nordwestslawen
Živalske in človeške stavbne žrtve pri severozahodnih Slovanih
25-34

Andrej Pleterski PDF
Gab es bei den Südslawen Widerstand gegen die Christianisierung?
Ali je prišlo pri južnih Slovanih do uporov proti pokristjanjevanju?
35-46

Nikos Čausidis PDF
Mitskite oponenti na ranosrednovekovite pojasni jazičinja
Mythical Opponents on Early Middle Ages Belt Tongues
47-80

Roman Zaroff PDF
Perception of Christianity by the Pagan Polabian Slavs
Dojemanje krščanstva pri poganskih Polabskih Slovanih
81-96

Vladimír Turčan PDF
Old-Slavonic Sanctuaries in Czechia and Slovakia
Svetišča starih Slovanov na Češkem in Slovaškem
97-116

SEMIOTIČNE INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / SEMIOTIC INTERPRETATIONS OF LANGUAGE AND TRADITION

Zmago Šmitek PDF
Astral Symbolism on the Pre-Romanesque Relief in Keutschach (Hodiše)
Astralna simbolika predromanskega reliefa v Hodišah (Keutschach)
119-140

Roberto Dapit PDF
Moč besede, moč prednikov: zagovorni obrazci v Reziji in drugje
Potere della parola, potere degli antenati: formule di scongiuro a Resia e altrove
141-158

Mirjam Mencej PDF
Volčji pastir v kontekstu dosedanjih raziskav na področju slovanske mitologije
Wolf Herdsman in the Context with the Latest Researches in Slavic Mythology
159-187

Mikhail Yevzlin PDF
Sireny, ili stranstvie po strane smerti
Sirene ali potovanje po deželi smrti
189-206

Dejan Ajdačić PDF
O vilama u narodnim baladama
On the Fairies in Folk Ballads
207-224

Mirjana Detelić PDF
Saint Sisinnius in the Twilight Zone of Oral Literature
Sveti Sisin v somraku ustnega slovstva
225-240

Aneta Svetieva PDF
The Festivities of St. Barbara, St. Ignatius – the God Bearer and Nativity Eve in the Area of the Town of Kratovo
Praznovanja sv. Barbare, sv. Ignaca - Božje rojstvo in božični večer v okolici mesta Kratovo
241-252

Rainer Eckert PDF
Zur Verehrung des Herdfeuers bei den Balten und zu einer Litauischen Feuergottheit
K čaščenju ognjiščnega ognja pri Baltih in k nekemu litavskemu božanstvu ognja
253-263

Nijolė Laurinkienė PDF
Eine Religionswissenschaftliche Studie über den Schlangenkult der Balten
Religiološka študija o kultu kač pri Baltih
265-268