Vol 17 (2014)


Table of Contents

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Constantine L. Borissoff PDF
Non-Iranian Origin of the Eastern-Slavonic God Xŭrsŭ/Xors
Neiranskoe proishoždenie vostočnoslavjanskogo boga Hrsa/Horsa
9-36

Mihajlo Filipčuk, Galina Solovij PDF
Pohoval'ni pam'jatki slov'jans'kogo času Plisnes'kogo arheologičnogo kompleksu
Burial Monuments of the Slavic Times in the Plisnesk Archeological Complex
37-56

Jiří Dynda PDF
The Three-Headed One at the Crossroad. A Comparative Study of the Slavic God Triglav
Troglavi na razpotju. Primerjalna študija o slovanskem bogu Triglavu
57-82

Michał Łuczyński PDF
William of Malmesbury’s “Fortune” (Gesta Rerum Anglorum II 12) – An Attempt at a New Interpretation
“Fortuna” Williama z Malmesbury (Gesta Rerum Anglorum II 12) – próba nowej interpretacji
83-89

Kostyantyn Rakhno PDF
«Zemlja neznaema» i iranskij substrat «Slova o polku Igoreve»
The Unknown Land and the Iranian Substratum in the Tale of Igor’s Campaign
91-134

Kamil Kajkowski PDF
Znaczenie odciętych głów w obrzędowości pogańskiej wczesnośredniowiecznych Słowian zachodnich
The Meaning of Severed Heads in Ritualism of Early Medieval Western Slavs
135-153

Katja Hrobat Virloget PDF
Petroglifi iz Jame v bližini Trnovskega studenca nad Ilirsko Bistrico na Snežniški planoti
Petroglyphs from the Cave in the Vicinity of Trnovno Spring above Ilirska Bistrica on the Snežnik Plateau
155-172

Tina Kompare PDF
Simbolna krajina na širšem območju zgornje Vipavske doline
The Symbolic Landscape in the Wider Area of the Upper Vipava Valley
173-187

RAZISKOVALNE METODE IN INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / RESEARCH METHODS AND INTERPRETATIONS OF FOLK TRADITIONS

Zmago Šmitek PDF
Nočni bojevniki: Kmečke herezije in čarovništvo na Slovenskem in v Furlaniji
Night Warriors: Peasant Heresies and Witchcraft in Slovenia and in Friuli
191-205

Izar Lunaček PDF
The Good, the Bad and the Outcast: On the Moral Ambivalence of Folk Heroes
Dobro, zlo in izobčenec: O moralni ambivalenci ljudskih junakov
207-219

Anja Mlakar PDF
Krvoločni osvajalci in hudičevi vojaki: »Turki« kot »barbari« v ideoloških diskurzih in slovenski folklori
The Bloodthirsty Conquerors and the Devil’s Soldiers: “the Turks” as “Barbarians” in Ideological Discourses and Slovene Folklore
221-242

Deniver Vukelić PDF
Uvod u klasifikaciju verbalne magije i verbalna magija u zapisanoj usmenoj hrvatskoj tradiciji
Introduction to the Classification of Verbal Magic and Verbal Magic in the Recorded Croatian Oral Tradition
243-270

Barbora Krucká PDF
Odraz interkulturních vztahů v srbské a rumunské frazeologii
Reflection of Intercultural Relations in Serbian and Romanian Phraseology
271-283

SODOBNA MITOLOGIJA / CONTEMPORARY MYTHOLOGY

Simona Klaus PDF
Pravljične pošasti in pošastno v oglasih
Fairy Tale Monsters and the Monstrous in Advertising
287-296

Petra Novak PDF
Pedagoška funkcija legend
Educational Function in Tales with Christian Content
297-308

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH / BOOK REVIEWS

Jure Gombač PDF
Larisa Fialkova, Maria Yelenskaya: In Search of the Self: Reconciling the Past and the Present in Immigration Experience 311-312

Izar Lunaček PDF
Zmago Šmitek: Poetika in logika slovenskih mitov: Ključi kraljestva / The Poetics and Logic of Slovenian Myths: The Keys to the Kingdom 313-316

Saša Babič PDF
Mirjam Mencej: Sem vso noč lutal v krogu. Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi / I Was Wandering in Circles the Whole Night Long. The Symbolism of Circular Movement in European Traditional Culture 317-319

Ambrož Kvartič PDF
Violetta Krawczyk-Wasilewska, Theo Meder in Andy Ross (ur.): Shaping Virtual Lives: Online Identities, Representations, and Conducts 320-323