Repanšek, Luka, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU