Šega, Agata, Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta