Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017−: dodatek 2020 (sinonimi za Turdus pilaris in Mustela putorius)

  • Metka Furlan
Ključne besede: Novi etimološki slovar slovenskega jezika, rastoči spletni slovar, etimološki slovar, etimologija, slovenščina, zoonim, ornitonim, Turdus pilaris, Mustela putorius

Povzetek

V prispevku se objavljajo nova gesla, ki bodo ob koncu leta 2020 dodana Novemu etimološkemu slovarju slovenskega jezika kot rastočemu spletnemu slovarju (2017–), dostopnemu na portalu Fran Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. V geslih so obravnavani slovenski sinonimi za brinovko (Turdus pilaris) in dihurja (Mustela putorius).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

CZŽ 1997 = Leksikon Cankarjeve založbe Živalstvo, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997.
Drobnič 1858 = Jožef Drobnič, Slovensko-nemško-talianski in Taliansko-nemško-slovenski besednjak, Ljubljana: Natisnil Jožef Blaznik, 1858.
Erjavec 1864 = Živalstvo: prirodopis za nižje gimnazije in realke, spisal A. Pokorny, poslovenil Fr. Erjavec, Celovec: Natisnil in prodaja J. Leon, 1864.
Erjavec 1875 = Schödlerjeva Knjiga prirode IV: zoologija, z 227 podobami, poslovenil Fr. Erjavec, Ljubljana: Matica slovenska, 1875.
Freyer 1842 = Heinrich Freyer, Fauna der in Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische: nach Cuvier’s System geordnet, mit Abbildungs-Citaten und Angabe des Vorkommens, Laibach: Eger’sche Gubernial-Buchdruckerei, 1842.
Furlan 2019 = Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017–: dodatek 2019, Jezikoslovni zapiski 25.2 (2019), 7–32.
Hirtz = Miroslav Hirtz, Rječnik narodnih zoologičkih naziva II: ptice (Aves), Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1938–1947.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I−V, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik, 1970−1991.
Suolahti 1909 = Hugo Suolahti, Die deutschen Vogelnamen: eine wortgeschichtliche Untersuchung, Straßburg: Verlag von Karl J. Trübner, 1909.
Objavljeno
2020-11-11
Kako citirati
1.
Furlan M. Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar 2017−: dodatek 2020 (sinonimi za Turdus pilaris in Mustela putorius). JZ [Internet]. 11. november 2020. [citirano 27. oktober 2021.];26(2):21-. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/9288
Rubrike
Razprave in članki