Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre Suzane Todorović

  • Tjaša Jakop
Ključne besede: /

Povzetek

/

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Jakop 2019 = Tjaša Jakop, Slovenski kraški govor Sovodenj ob Soči, Annales: anali za istrske in mediteranske študije: series historia et sociologia 29.2 (2019), 215–224.

SLA 1 (2011) = Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina), ur. Jožica Škofic, Ljub‑ ljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

Objavljeno
2020-04-04
Kako citirati
1.
Jakop T. Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre Suzane Todorović. JZ [Internet]. 4. april 2020. [citirano 17. oktober 2021.];26(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8569
Rubrike
Ocene in poročila