Primožu Jakopinu namesto zdravice

  • Andreja Žele Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za slovenistiko Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana
  • Mija Michelizza Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Kako citirati
1.
Žele A, Michelizza M. Primožu Jakopinu namesto zdravice. JZ [Internet]. 1 [citirano 27. oktober 2021.];25(2):209-11. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7741