Majda Merše: slovenistična bibliografija 1979‒2019

  • Alenka Porenta Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana
  • Peter Weiss Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Novi trg 4, SI-1000 Ljubljana

Povzetek

Bibliografija Majde Merše za čas do leta 1995 je bila objavljena v knjigah Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (2: 1976–1985, Ljubljana: SAZU, 1988, 26; 3: 1986–1995, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998, 4445). Tukajšnja, izpopolnjena bibliografija zajema avtoričino slovenistično, predvsem jezikoslovno delo in objave o njej. Objavljeni povzetki niso upoštevani, če je delo, na katero se nanašajo, izšlo, predavanje kot govorni nastop pa je upoštevano le, če ni bilo objavljeno ali predstavljeno v objavljenem povzetku. Elektronske objave prvotno natisnjenih del tu niso navedene, dosegljive pa so v vedno znova osveženi bibliografiji na spletnem naslovu https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20191118_150939_06500.html (16. 12. 2019). – Za osnovo so bili uporabljeni podatki iz Cobissa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Kako citirati
1.
Porenta A, Weiss P. Majda Merše: slovenistična bibliografija 1979‒2019. JZ [Internet]. 1 [citirano 27. oktober 2021.];25(2):193-07. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7740