Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora: od fonemskega sestava do zaimkov

  • Suzana Todorović Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem Cankarjeva ulica 5, SI-6000 Koper
Ključne besede: miljski narečni govor, istrskobeneško narečje, slovnica, dialektološka raziskava

Povzetek

V prispevku so prikazane izbrane slovnične značilnosti miljskega narečnega govora. V Miljah govorijo domačini istrskobeneško narečje, saj so v tem kraju, tako kot v večini drugih obmorskih istrskih mest, več stoletij vladali Benečani. Miljčani so še do konca 19. stoletja govorili muglizanščino, tj. predbeneški romanski jezik, ki se je razvil iz govorjene latinščine tega kraja. Danes se v narečju pogovarja večina meščanov, njegovo rabo smo zasledili tudi pri mlajših prebivalcih, ki pa v svoj govor pogosto vnašajo narečne izraze iz sosednje tržaščine in standardne italijanščine. Narečno gradivo smo pridobili z narečjeslovno raziskavo, ki smo jo opravili leta 2018.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Dardano – Trifone 2013 = Maurizio Dardano – Pietro Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna: Zanichelli, 2013.

Filipi 1993 = Goran Filipi, Istriotski jezikovni otoki v Istri, Annales: series historia et sociologia 11 (1993), 275-284.

Impastari 1896 = Antonio Impastari, Muggia e il suo vallone, Trieste: Stabilimento artistico tipografico G. Caprin, 1896.

Todorović 2015a = Suzana Todorović, Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem, Koper, Libris, 2015.

Todorović 2015b = Suzana Todorović, Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra, Koper: Libris, 2015.

Todorović 2016 = Suzana Todorović, Narečje v Kopru, Izoli in Piranu, Koper: Libris, 2016.

Todorović 2017 = Suzana Todorović, Narečna raznolikost v okolici Kopra, Koper: Libris, 2017.

Todorović 2018 = Suzana Todorović, Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem, Koper: Libris, 2018.

Comune di Muggia/Občina Milje, http://www.comune.muggia.ts.it (30. 6. 2019).

Isttituto Nazionale di Statistica (Istat), http://www.istat.it (29. 6. 2019).

Kako citirati
1.
Todorović S. Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora: od fonemskega sestava do zaimkov. JZ [Internet]. 1 [citirano 27. oktober 2021.];25(2):97-111. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7733