K ločljivim predponam porabskih glagolov

Vlado Nartnik

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7563

Povzetek

Z novim tisočletjem sta slovenistiko obogatila tudi dva slovarja porabskega narečja, ki sta posebno važna v zvezi z razvojem glagolskih tvorjenk. V tem narečju se namreč pred neločljivimi vidovnimi predponami glagolskih tvorjenk rade pojavljajo ločljive nevidovne predpone, primerljive z ločljivimi predponami v madžarščini in nemščini.

Ključne besede

ločljiva predpona; neločljiva predpona; sestava; razstava; glagolska tvorjenka; krajevni prislovek; pookolitev

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bajzek Lukač 2009 = Marija Bajzek Lukač, Slovar Gornjega Senika A–L, Bielsko-Biała idr.: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, 2009 (Zora 66)

Bajzek Lukač 2016 = Marija Bajzek Lukač, Glagolske predpone v gornjeseniškem govoru, v: Toporišičeva obdobja, ur. Erika Kržišnik – Miran Hladnik, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Obdobja 35), 165–172.

Mukič 2005 = Francek Mukič, Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar, Szombathely: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2005.

Nartnik 1998 = Vlado Nartnik, Raba krajevnih prislovov gori – doli v slovenskih ljudskih pesmih, v: VI. međunarodni slavistički dani = VI. nemzetközi szlavisztikai napok 1, ur. Károly Gádanyi, Sambotel – Pečuh: Hrvatski znanstveni zavod = Horvát tudományos kutatók egyesülete – Visoka nastavnička škola »Berzsenyi Dániel« Tanárképző Főiskola, 1998 (Bibliotheca Croatica Hungariae 3/1), 43–62.

Pavel 2013 = Avgust Pavel, Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan, prev. Marija Bajzek Lukač, ur. Marko Jesenšek, Bielsko-Biała idr.: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, 2013 (Zora 100).

SLP = Slovenske ljudske pesmi: pripovedne pesmi 1–2, ur. Zmaga Kumer idr., Ljubljana: Slovenska matica, 1970, 1981.

SNP = Slovenske narodne pesmi 3, ur. Karel Štrekelj, Ljubljana: Slovenska matica, 1904–1907.

Toporov 1961 = Vladimir Nikolaevič Toporov, Lokativ v slavjanskih jazykah, Moskva: Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, 1961.

Zorko 2009 = Zinka Zorko, Narečna podoba Dravske doline, Maribor: Kulturni forum, 1995.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v25i1.7563

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.